UNIZO over frauduleuze faillissementen: "Hier hebben we voor gewaarschuwd. Leg de eindbeslissing over schuldkwijtschelding opnieuw bij de rechter!"

"UNIZO heeft al in 2017 gewaarschuwd voor de mogelijk kwalijke gevolgen van een aangepaste faillissementswetgeving waarbij de restschulden van gefailleerde natuurlijke personen 'automatisch' worden kwijtgescholden, zonder onderzoek naar de goede trouw van de betrokken ondernemer." Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO in een reactie op de Pano-reportage, gisteravond op Eén, over frauduleuze faillissementen. "We hebben die bezwaren expliciet geuit tijdens een hoorzitting in het parlement. Daaruit volgde een amendement dat de eindbeslissing over de schuldkwijtschelding opnieuw bij de rechter legde. Helaas werd dit uiteindelijk verworpen. Met het gekende resultaat."

"Natúúrlijk verdienen gefailleerden een tweede kans. En uiteraard moeten falingen uit de taboesfeer worden gehaald. Bij UNIZO ijveren we daar al geruime tijd hard voor. Wie risico's neemt en ondanks correct en hard werken mislukt, moet een tweede kans krijgen. De nieuwe wetgeving is op dat vlak overigens een grote verbetering", gaat UNIZO-topman Danny Van Assche verder. "Maar gefailleerden automatisch hun restschuld kwijtschelden, zonder op zijn minst te controleren of ze te goeder trouw hebben gehandeld, dat gaat voor ons te ver."

"In de oude wet werden restschulden pas kwijtgescholden als duidelijk was dat het niet ging om een frauduleus faillissement. Bovendien kregen de schuldeisers, óók veelal ondernemers, de kans om hun zeg te doen. En dat vonden we prima", aldus nog Danny Van Assche. "Het gaat niet op dat rechters frauduleuze ondernemers tegenwoordig een tweede kans moeten geven, zonder voorafgaandelijk onderzoek. Hoe kan je de gefailleerden te goeder trouw zonder controle onderscheiden van hun frauderende lotgenoten?"
 
UNIZO uitte haar bezwaren tegen het huidige wetsontwerp vorig jaar tijdens tijdens een hoorzitting in het parlement. Daarop werd een amendement ingediend dat de eindbeslissing over de schuldkwijtschelding opnieuw bij de rechter legde. Het amendement werd uiteindelijk helaas verworpen. "Hier is niemand mee gediend", besluit Danny Van Assche, "Fraudezaken zoals die gisteren werden getoond stralen negatief af op alle ondernemers terwijl de overgrote meerderheid het wél goed meent met hun klanten."

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be