UNIZO over goedgekeurde arbeidsdeal: "Combinatie van positieve acties met aantal vreemde beslissingen."

"De arbeidsdeal van de federale regering bevat een aantal positieve acties die zullen helpen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, in een eerste reactie op het zopas beklonken akkoord daarover. UNIZO is zeer tevreden over de uitbreiding van het fiscaal voordeelregime voor overuren van de eerste 130 naar de eerste 180 overuren. Ook de versoepeling van het scholingsbeding bij knelpunten in geval de werknemer een opleiding volgt die verplicht is voor de uitoefening van het beroep, is positief. Daarnaast zet de regering in op activering, bijvoorbeeld door werknemers die een opzegvergoeding uitbetaald krijgen al naar de tewerkstellingsdienst door te sturen – en dus te ondersteunen in hun zoektocht naar nieuw werk – ook al ontvangen ze op dat moment nog geen werkloosheidsuitkering.

UNIZO merkt wel op dat de arbeidsdeal niet alleen positieve punten bevat. "Zo zijn we teleurgesteld over de nieuwe verplichting om een outplacementbegeleiding te voorzien voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht wordt beëindigd", aldus Caroline Deiteren, hoofd van de sociale cel binnen de UNIZO-studiedienst. "De werkgever heeft hier tenslotte geen schuld aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het is de werknemer die – wegens arbeidsongeschiktheid – definitief niet meer in staat is om nog naar het bedrijf terug te keren." De sociale partners hadden de regering bovendien geadviseerd om deze problematiek op een andere manier aan te pakken. De voorbije jaren werden tussen het RIZIV en VDAB gespecialiseerde trajecten opgezet voor mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Deze trajecten zijn succesvol en moeten verder worden versterkt. "Een outplacementbegeleiding zal niet efficiënter zijn en ondergraaft integendeel deze trajecten", aldus nog Caroline Deiteren van UNIZO.

UNIZO vindt het ook vreemd dat de werkgever zijn werknemer moet inlichten over diens vervroegde inschrijving in de tewerkstellingsdienst. Dit creëert bijkomende administratieve lasten, terwijl de rechten en plichten in de werkloosheidsverzekering in de eerste plaats een zaak zijn van de werknemer. De werkgever is hier geen specialist in en heeft daar weinig mee te maken, argumenteert UNIZO.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be