UNIZO over goedkeuring wetboek voor vennootschappen en verenigingen: "Nieuwe kansen en stimuli voor ondernemers"

 

Vandaag heeft het parlement het nieuwe wetboek voor vennootschappen en verenigingen goedgekeurd. "Een goede zaak dat er nu eindelijk duidelijkheid is over het nieuwe wetboek", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "De aanpassing van de vennootschapswetgeving zorgt voor meer helderheid en vereenvoudiging en biedt nieuwe kansen aan ondernemers, dankzij onder meer de versoepeling van een aantal regels.

Zo wordt onder meer het verplichte minimumkapitaal voor sommige vennootschappen afgeschaft en de bestuurdersaansprakelijkheid aangepast. Daarnaast zullen verhoogde flexibiliteit bij de overdracht van vennootschappen en  de toekenning van de stemrechten een belangrijke impact hebben . “Het voornaamste is dat onze ondernemers nu weten waar ze aan toe zijn", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. Ondernemers wachten immers al verschillende maanden op witte rook in dit dossier”.

De afschaffing van het minimumkapitaal (in de besloten vennootschap en de coöperatieve vennootschap) zorgt ervoor dat ondernemers niet meer verplicht zijn om een minimaal bedrag te storten, maar de bescherming van hun schuldeisers wordt hierdoor niet beknot. Er zal immers nog een voldoende vermogen moeten ingebracht worden, dat bovendien deels uit nijverheid kan bestaan. Dit laatste biedt aan minder kapitaalkrachtige ondernemers de mogelijkheid om te participeren in het ondernemersleven. “De notie 'voldoende vermogen' is meer op maat voor de ondernemers en vormt een minder grote drempel dan het kapitaal, ook voor startende ondernemingen” stelt UNIZO. “Bovendien kan de Besloten Vennootschap (BV) een open karakter krijgen, waardoor aandelenoverdrachten soepeler worden. Zo wordt de BV de vennootschapsvorm bij uitstek om een kleine onderneming in onder te brengen”.

Ook de aanpassing van de bestuurdersaansprakelijkheid verschaft bedrijfsleiders een grotere rechtszekerheid in geval van fouten, aangezien de maximale aansprakelijkheid geplafonneerd wordt. “Het is ook belangrijk dat het parlement geluisterd heeft naar de opmerkingen omtrent de aansprakelijkheid van de kleinste vennootschappen door een extra schijf in te voeren” vervolgt UNIZO. “En de uitsluiting van bedrog en van aansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden en opzettelijke fouten voorkomen mogelijk misbruik”.

Het langverwachte wetboek treedt in werking op 1 mei 2019 voor nieuwe vennootschappen en op 1 januari 2020 voor bestaande vennootschappen. Op die laatste datum worden de dwingende bepalingen van kracht

Info: UNIZO organiseert in maart een roadshow met tekst en uitleg over het nieuwe vennootschapsrecht in Diest, Geel, Dilbeek, Hasselt en Roeselare.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be