UNIZO over groen licht ministerraad voor mystery shopping-controles: "Mystery shopping-controles moeten de absolute uitzondering blijven"

  • "Handelaars niet in het nauw drijven, laat staan provoceren"
  • "Enkel bij ernstige aanwijzingen van zware inbreuken die op geen andere manier kunnen worden vastgesteld"
  • "Mystery shoppers mogen enkel objectief waarneembare inbreuken controleren. Interpretatie is voor rechters"

De Ministerraad keurde vandaag een lijst goed met situaties waarin ‘mystery shopping’ mogelijk wordt. De invoering van deze opsporingstechniek werd in 2016 al goedgekeurd. Als gevolg hiervan mogen ambtenaren van de Economische Inspectie zich in bepaalde gevallen voordoen als consument om controles uit te voeren. UNIZO was nooit een voorstander van mystery shopping en ijverde, met succes, voor een inperking van het aantal situaties waarin de inspectie mystery shoppers mag inzetten. Ook werd onder druk van UNIZO bepaald dat mystery shoppers geen (aankoop)overeenkomsten mogen sluiten, om die dan nadien weer te verbreken, met alle kosten en rompslomp die daar voor de handelaar bij komen kijken. "Toch blijven we op onze hoede", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. "Een mystery shopper is tenslotte geen normale consument. De inspecteurs mogen de handelaars niet in het nauw te drijven, laat staan provoceren om de wet de overtreden. Daar gaan we streng op toezien."

"Controle zijn belangrijk, want  inbreuken leiden tot oneerlijke concurrentie", gaat Karel Van Eetvelt verder. "Maar mystery shopping mag daarbij slechts uitzonderlijk worden ingezet, bij aanwijzingen van zware overtredingen die op geen andere manier gecontroleerd kunnen worden. Bovendien moeten er voldoende aanwijzingen zijn van een daadwerkelijk probleem. Een mystery shopper op pad sturen na slechts één of enkele geïsoleerde klachten, laat staan vage insinuaties, kan niet voor UNIZO.

UNIZO benadrukt ook dat mystery shopping enkel mag worden ingezet om objectief waarneembare inbreuken vast te stellen, waarover geen discussie kan bestaan. De Economische Inspectie moet zich beperken tot controle op de naleving van de wetgeving. De interpretatie van de vastgestelde feiten is aan de rechter. UNIZO zal scherp toezien op de naleving van de wettelijke en billijkheidsregels bij het inzetten van mystery shoppers en zal klachten daarover  signaleren aan de bevoegde overheid.

Meer info: Handelaars kunnen met hun ervaringen, klachten en vragen over mystery shopping-controles terecht bij de UNIZO Ondernemerslijn 0800 20 750.
 
Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
T 02/212.25.77 - M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be