UNIZO over haar jarenlange strijd tegen slechte betaalhygiëne ten koste van KMO's: "Alle achterpoortjes moeten dicht!"

Check de adviespagina betalingsachterstand

UNIZO is allerminst verrast over de resultaten van het zopas gepubliceerde onderzoek van Intrum waaruit blijkt dat KMO's vaak kreunen onder de druk om langere betalingstermijnen toe te staan dan gezond is. De uitvoerige studie van UNIZO en Graydon hierover stelde de problematiek dit voorjaar nog op scherp. "De wettelijke betalingstermijnen moeten korter, alle achterpoortjes moeten dicht, en vooral de overheid moet het goede voorbeeld geven", vat Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, de top drie van prioriteiten samen waarop de jarenlange strijd van UNIZO is gestoeld.

Ontluisterend in het dit voorjaar gepubliceerde onderzoek van UNIZO en Graydon was, bijvoorbeeld, de opnieuw tanende betaalhygiëne bij de overheid. "Terwijl net die het goede voorbeeld moet geven", benadrukt UNIZO-topman Danny Van Assche. Zo betaalt de federale overheid een kwart van haar facturen niet op tijd, bij de Vlaamse overheid is dat zelfs meer de helft. Zo werd in het vierde trimester van 2018 nog amper 48 % van de facturen aan de Vlaamse overheid binnen de afgesproken termijn betaald. 18 % van de facturen werd zelfs meer dan 90 dagen te laat betaald. "Onaanvaardbaar", aldus UNIZO, die dan ook oproept om tijdens de komende legislatuur een veel betere betaalhygiëne te hanteren.

In hetzelfde onderzoek van UNIZO en Graydon gaven drie op vier kmo's aan onder druk te zijn gezet door grote ondernemingen om langere betaaltermijnen toe te staan dan gebruikelijk. 65 % voegde daar nog aan toe dat grote afnemers hun machtspositie ook misbruiken om facturen later te betalen dan contractueel afgesproken. Schrik om klanten en omzet te verliezen weerhoudt kmo's er vaak van om hier tegen op te treden.

Een goede zaak is de recente aanscherping van de wetgeving, waardoor in contracten tussen grote ondernemingen en kmo-leveranciers nooit langere betalingstermijnen dan 60 dagen mogen worden opgenomen, exclusief een 'verificatietermijn' (om de factuur te controleren) van hooguit 30 dagen. Wat de de maximale betalingstermijn, alles inbegrepen, op 90 dagen brengt. "Maar voor ons gaat dit nog niet ver genoeg", voegt Danny Van Assche van UNIZO daar meteen aan toe. "Zo moet voor ons een betaling op 30 dagen na factuurdatum veel duidelijker als principe in de wet worden verankerd. Bij contractuele afwijkingen, al dan niet met het afspreken van een 'verificatieperiode', mag de maximale betalingstermijn voor ons - all in - nooit langer zijn 60 dagen."

"Ook moeten alle achterpoortjes worden gesloten", gaat Danny Van Assche verder. "Zo moet het verboden worden om een PO-nummer laattijdig af te leveren, of afspraken te maken over een latere factuurdatum. En we vragen een  verplichting om het wettelijk voorziene recht op intrest en schadevergoeding bij wanbetaling automatisch toe te voegen aan het schuldbedrag."

Voor UNIZO is tot slot duidelijk dat er een versoepeling moet komen van de mogelijkheden om onbetaalde facturen in te vorderen. Zo pleit UNIZO voor een uitbreiding van de 'procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden' naar overheden en consumenten. Deze procedure, die buiten de rechtbank om verloopt en daardoor snel en goedkoop is, kan vandaag enkel gebruikt worden tegen andere ondernemingen. "We zien niet in waarom overheden en consumenten hier buiten schot zouden moeten blijven", besluit UNIZO.

Check de adviespagina betalingsachterstand

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be