UNIZO over inkorting carensperiode voor zieke zelfstandigen: "Een goed compromis, met langdurig arbeidsongeschikte ondernemers als prioriteit."

UNIZO noemt de zopas in de Kamer gestemde inkorting van de carensperiode voor zieke zelfstandigen "een goed compromis en een belangrijke stap naar een betere bescherming van langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen".

"Bij UNIZO ijveren we volop voor een beter sociaal statuut voor zelfstandigen", zegt Caroline Deiteren, hoofd van de sociale cel binnen de UNIZO-studiedienst. "Eerste prioriteit waar onze ondernemers van wakker liggen is een beter pensioen. Op de tweede plaats komt de vraag naar een betere bescherming bij arbeidsongeschiktheid. "Vanuit die optiek vinden we het een goede zaak dat bij de hervorming van de carensperiode vooral wordt ingezet op de belangen van langdurig zieke zelfstandigen, die het meeste nood hebben aan een vangnet. Zij zullen voortaan vanaf de eerste dag ziekte een uitkering ontvangen."

"Wanneer een zelfstandige ondernemers langdurig ziek wordt, kampt hij niet alleen met de lichamelijke gevolgen, maar komen daar nog eens de financiële implicaties bovenop", benadrukt Caroline Deiteren van UNIZO. "Zeker wanneer hij zonder personeel werkt en de zaak voor de duur van zijn ziekte stil ligt. Daarom is het des te belangrijker dat de betrokken ondernemer, wanneer hij voor langere tijd arbeidsongeschikt is, een ziekte-uitkering krijgt en niet compleet zonder inkomen valt."

Voor wie slechts enkele dagen ziek is, wordt de carensperiode gehalveerd, van 14 naar 7 dagen. UNIZO spreekt van een goed compromis.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be