UNIZO over Nationaal Pensioencomité: Specifieke aandachtspunten zelfstandigen aankaarten

Vandaag vond de eerste vergadering plaats van het Nationaal Pensioencomité. UNIZO reageert positief op de oprichting ervan. Vooral het feit dat alle drie de pensioenstelsels – zelfstandigen, werknemers én ambtenaren – onder de loep worden genomen, stemt de ondernemersorganisatie gunstig. UNIZO is evenwel niet van plan om van aan de zijlijn toe te kijken. Ze zal actief de specifieke aandachtspunten van zelfstandigen op tafel leggen. Ook kijkt ze nauwgezet toe op het debat rond de gelijkgestelde periodes, periodes van inactiviteit die wel worden meegeteld voor de pensioenen. “De loopbanen van werknemers bestaan veel meer dan die van zelfstandigen uit gelijkgestelde periodes. Dat gaat over 30 procent ten opzichte van 4 procent. Dit is een onevenwicht dat we snel moeten wegwerken”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Verder wil UNIZO mee werk maken van een duurzaam en betaalbaar pensioensysteem, ook voor de komende generaties.

Meer over: Pensioen zelfstandige