UNIZO over nieuw uitstel Brexit: "Soepelheid ten aanzien van Britten moet minstens evenzeer gelden voor onze KMO's"

UNIZO noemt het een goede zaak dat er in de Brexit-saga opnieuw tijd werd gekocht door het verplaatsen van de Brexit-deadline naar 31 oktober. "We moeten alle kansen blijven benutten om een no deal Brexit te vermijden", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder. Tegelijk maakt UNIZO zich zorgen over de blijvende onzekerheid voor onze bedrijven, temeer daar de nu gemaakte afspraak met de Britten inhoudt dat ze nog altijd vroeger dan in oktober kunnen vertrekken, als ze daarover eerder tot een akkoord komen. "Onze bedrijven weten dus nog altijd niet tegen wanneer ze klaar moeten zijn voor een uitkomst die ze vandaag allerminst kennen."

Net daarom hamert UNIZO andermaal op het belang van een voldoende lange overgangsperiode voor onze ondernemers, na het sluiten van welke deal dan ook, waarin de gemaakte afspraken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk nog niet meteen voluit van kracht worden. We rekenen er op dat onder meer de douanediensten, maar ook het FAVV, extra soepelheid aan de dag leggen ten aanzien van de bedrijven die zaken doen met het VK. "Als de Britten bij herhaling uitstel kunnen krijgen bij Europa, moet dat zeker ook gelden voor onze KMO's", aldus nog UNIZO-topman Danny Van Assche.

Voor wat die soepelheid ten aanzien van onze KMO's betreft, kijkt UNIZO overigens niet alleen naar onze eigen overheidsdiensten, maar net zozeer naar die van het Britse douane- en andere instanties. "We verwachten hier van de Britten minstens evenveel soepelheid als zij van de EU hebben gekregen."

UNIZO roept onze overheid intussen op om de extra tijd door dit nieuwe Brexit-uitstel nu maximaal te benutten om de noodzakelijke extra aanwervingen bij onder meer de douandiensten en het Voedselagentschap (FAVV) met bekwame spoed door te voeren. Daarnaast moeten alle nodige maatregelen worden getroffen voor het geval er geen deal komt en de federale Brexit-wet bij KB in werking wordt gesteld.

Info: UNIZO informeert en ondersteunt KMO's om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de Brexit. Alle info daarover vindt u op www.unizo.be/brexit.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be