UNIZO over nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen: "Deze modernisering stond al lang op ons verlanglijstje"

Morgen, 1 mei treedt het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen in werking. "Een belangrijke modernisering en vereenvoudiging, die ook het leven van onze KMO-vennootschappen zal vergemakkelijken", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Deze vereenvoudiging en versoepeling stond al lang op ons verlanglijstje."

Zo noemt UNIZO het een goede zaak dat de afschaffing van het verplicht te volstorten kapitaal - een belangrijke drempelverlaging - wordt gecombineerd met een sterke focus op de versterking van het financieel plan. "Dat biedt extra mogelijkheden voor goed voorbereide en gemotiveerde oprichters van zo'n vennootschap, die misschien niet meteen over veel startkapitaal beschikken, maar zonder dat daardoor het risico op lichtzinnig starten en meer falingen vergroot", vat Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO de voordelen samen.

Ook de versoepeling van de overdracht van aandelen is volgens UNIZO een goede zaak, in het bijzonder voor familiale KMO-vennootschappen. Zo kunnen veel eenvoudiger afspraken worden gemaakt over het doorgeven van aandelen aan bijvoorbeeld de kinderen of over, onder meer constructies waarbij enkel het vruchtgebruik van aandelen wordt overgedragen en de naakte eigendom bij de oorspronkelijke bezitter blijft.

Maar ook op heel wat andere punten biedt de wet meer flexibiliteit aan KMO's. Zo zal het niet langer verplicht zijn om aan alle aandelen dezelfde stemrechten toe te kennen, waardoor het een stuk makkelijker wordt om pragmatische afspraken te maken over wie de zaak echt leidt en dus het meest te zeggen heeft. En het wordt mogelijk soepelere procedures te voorzien voor het geval één van de aandeelhouders uit de zaak wil stappen of uit de zaak wordt gezet.

Tot slot is het een goede zaak dat de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders wordt beperkt wanneer ze een lichte en toevallige fout maken. Dat moet er volgens UNIZO alvast toe leiden dat vooral kleine ondernemingen zich gemakkelijker kunnen verzekeren tegen eventuele risico's.

"Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen geeft vooral blijk van een moderne en realistische kijk op de dagelijkse praktijk van onze ondernemers", besluit Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Ondernemers met een vennootschap kunnen nu veel meer zelf, op een pragmatische manier en op maat van het eigen bedrijf, bepalen wat het beste werkt in hun eigen bedrijf, zonder geremd te worden door de vaak stroeve en al te complexe procedures in de oude wetgeving."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be