UNIZO over nieuwe Vlaamse regering: "Positieve elementen, maar grondige analyse regeerakkoord nodig"

Lees het volledige regeerakkoord.

UNIZO reageert in de eerste plaats opgelucht en tevreden over het feit dat er nu effectief een akkoord is onder de onderhandelaars over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. "Het in de toelichting van vanmiddag uitgesproken engagement om ruim aandacht te schenken aan ondernemerschap, waarbij wie initiatief neemt wordt ondersteund en waarbij drempels voor KMO's worden weggenomen, nodigt uit tot constructief samenwerken", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, die minister-president Jan Jambon en zijn bestuursploeg alvast succes toewenst. "Al zullen de finale teksten van het regeerakkoord uiteraard nog heel wat vragen moeten beantwoorden."

Ondernemers helpen om beter te starten, te innoveren, te digitaliseren, te exporteren en energiezuiniger te worden, en dat allemaal met zo weinig mogelijk administratieve lasten... UNIZO-topman Danny Van Assche kan de eerste toelichting van minister-president Jan Jambon alvast smaken. Ook de doelstelling om de werkzaamheidsgraad op te krikken tot 80 %, waardoor concreet 120.000 extra Vlamingen aan het werk kunnen, wordt voluit door UNIZO verwelkomd. "De zoektocht naar personeel is momenteel één van de grootste knelpunten voor onze KMO’s. De sterkere rol voor de VDAB op dit vlak, de snellere begeleiding van werkzoekenden, en de uitgebreide en flexibeler kinderopvang in het bijzonder voor werkenden zijn in dit kader alvast positief", aldus nog Danny Van Assche. Ook staat UNIZO achter het principe om werken sterker te doen lonen, "maar we kijken uit naar meer details over de aangekondigde jobkorting, en meer bepaald ook naar de financiering ervan en de relatie tot aangekondigde federale maatregelen. In ieder geval is zeker op dit vlak overleg met de sociale partners nodig."

Voor UNIZO is het wegwerken van de files ook één van de grote uitdagingen voor de volgende regering. Van wat momenteel bekend is, vindt UNIZO alvast de gegarandeerde dienstverlening bij het openbaar vervoer en de nadruk op combimobiliteit positief, alsook de verdubbeling van de investeringen in fietspaden en de infrastructuurwerken aan de Brusselse en Antwerpse ring. UNIZO herhaalt op dit vlak haar pleidooi voor een mobiliteitspact met de andere overheden, want mobiliteit stopt niet aan onze gewestgrenzen. UNIZO vindt het ook jammer dat er blijkbaar geen doorbraak komt op het vlak van de kilometerheffing.

Voor zover momenteel bekend ontbreekt op vlak van energie de reeds vroeger aangekondigde energienorm om de energiekosten van onze KMO’s onder controle te houden. Positief vindt UNIZO dan weer dat de oorspronkelijke piste om een evenwicht in de begroting pas in 2024 te bereiken werd verlaten, en het streefdoel nu 2021 is. "We hebben weinig excuus om onze begroting niet in evenwicht te houden. We rekenen op een sterke regering Jambon I, ook op begrotingsvlak. Uiteindelijk moeten we de begroting van het hele land op orde krijgen, en ook Vlaanderen draagt daarin een belangrijke verantwoordelijkheid."

"The proof of the pudding is in the eating", zegt Danny Van Assche ter afronding van deze eerste, voorlopige reactie op de Vlaamseregeringsvorming. "We zullen de teksten de komende dagen grondig doornemen en beoordelen, maar finaal telt vooral wat onze ondernemers straks op het terrein gaan zien van de verschillende engagementen in het nog te door te nemen regeerakkoord." UNIZO nodigt minister-president Jan Jambon en zijn regeringsploeg alvast uit voor overleg.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be