UNIZO over nieuwste Leegstandsrapport Locatus: "Herbestemmingsbeleid met focus op kernversterking moet dringend versnelling hoger."

UNIZO is niet verrast over de resultaten van het zopas verschenen nieuwe Locatus-leegstandsrapport. Daaruit blijkt dat intussen 10,3 % van de handelspanden in ons land leegstaat, een verdubbeling sinds de de publicatie van het eerste rapport in 2008. Ten opzichte van vorig jaar is de stijging weliswaar minimaal, "maar we slagen er nog altijd niet in om het probleem fundamenteel terug te dringen, bijvoorbeeld door handelspanden om te bouwen en andere functies te geven, zodat er bijvoorbeeld maakbedrijven, vrije beroepspraktijken, diensten kunnen worden in ondergebracht. Of woningen.", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

In het licht van deze cijfers herhaalt UNIZO-topman Danny Van Assche dat het waanzin zou zijn om nu nog extra megashoppingcomplexen zoals Neo en Uplace toe te laten. Daarentegen moet de overheid maximaal inzetten op een "slimme krimp" van de winkelgebieden, waarbij een duidelijk kernwinkelgebieden worden afgebakend, naast winkelarme gebieden, in combinatie met een doordacht herbestemmingsbeleid voor bestaande panden. "Lokale besturen moeten in functie hiervan een consequent, streng vergunningsbeleid voeren, met de focus op de versterking van de lokale gemeentekern. In zo'n beleid kan geen plaats zijn voor vergunningen aan ontwikkelaars van grote bijkomende winkelcomplexen in de rand", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO.

UNIZO benadrukt dat dergelijk beleid gepaard moet gaan met ruimere initiatieven om de kernen van onze gemeenten aantrekkelijker te maken, zoals verfraaiing en renovatie van gebouwen, de verbetering van wegen en pleinen, een goede toegankelijkheid met het openbaar vervoer (o.a. afspraken met De Lijn), degelijke fietsenstallingen én een slim parkeerbeleid, dat voor elk type bezoeker een correcte oplossing biedt. Daarnaast kunnen doelgerichte subsidies helpen, zoals stimuli voor handelaars en andere ondernemers die hun pand in de kern willen renoveren of omvormen en - minstens even belangrijk - voor ondernemers die met hun activiteit willen verhuizen naar de kern. In dat verband rekent UNIZO er, onder meer, op dat het zogenaamde Instrumentendecreet van de Vlaamse regering, met daarin heel wat 'tools' om een slim regionaal ruimtelijk beleid te voeren, snel wordt goedgekeurd.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E
filip.horemans@unizo.be