UNIZO over ontwerprichtlijn bescherming KMO's in voeding: "Belangrijke stap vooruit"

UNIZO noemt het vandaag gepubliceerde voorstel van Europese richtlijn ter bescherming van KMO's in de voedingssector tegen oneerlijke handelspraktijken "een erg belangrijke stap vooruit". "Met dit initatief geeft Europa duidelijk gehoor aan onze volgehouden oproep om KMO's juridisch beter te wapenen tegen het mogelijke machtsmisbruik van grote klanten of leveranciers", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Veel te lange, eenzijdig opgelegde betalingstermijnen, contractvoorwaarden waarop en cours de route wordt op teruggekomen, tot en met het op het allerlaatste moment annuleren van bestellingen... Klachten als deze, waarbij KMO's met hun rug tegen de muur worden gezet, zijn legio. Specifiek in de voedingssector, waar heel wat goederen een beperkte houdbaarheidsdatum hebben en na verloop van tijd bederven, zorgen dit soort wanpraktijken vaak tot extra schrijnende situaties, omdat de producten in de loop van dat proces onverkoopbaar kunnen worden. Het is goed dat Europa zich daarom in eerste instantie op deze sector focust. We rekenen er wel op dat dit de aanzet vormt voor een grotere en bredere reeks KMO-beschermingsmaatregelen in B-to-B-relaties, over de sectoren heen. Het onmogelijk maken van overdreven lange betalingstermijnen vormt hiervan een sprekend voorbeeld dat bovenaan op het UNIZO-prioriteitenlijstje staat. De maximumbetalingstermijn van 30 dagen die nu in het ontwerp van richtlijn voor KMO's in de voedingssector staat, is hiervoor alvast een zeer goed uitgangspunt." Nog een sterk uitgangspunt in dit ontwerp, dat volgens UNIZO als uitgangspunt kan dienen voor latere, sectoroverschrijdende regelgeving, is het principe van het 'éénrichtingsverkeer': KMO's kunnen deze richtlijn aangrijpen bij klachten ten aanzien van grote zakenrelaties, maar niet omgekeerd. Ook bij conflicten tussen KMO's onderling geldt dit ontwerp van richtlijn niet.

Hoewel UNIZO dit ontwerp van richtlijn toejuicht, heeft de organisatie ook nog enkele vragen en bedenkingen. Bij welke nationale instantie gaan klachten van KMO's terechtkomen en is die in staat om ze ook snel en met goed resultaat op te volgen? De mededingingsautoriteit is hier een piste, maar heeft die wel voldoende middelen en mankracht om dit op te volgen, zonder dat dit ten koste gaat van haar andere taken? Hoeveel gaat het voor een KMO kosten om zo'n klachtenprocedure in te leiden? UNIZO noemt het een goede zaak dat KMO's anoniem een klacht kunnen indienen wanneer ze vrezen voor wraakacties. Die anonimiteit moet volgens UNIZO in alle fases van het dossier, ook wanneer het tot een rechtszaak komt, maximaal gegarandeerd worden.

UNIZO zal haar constructieve opmerkingen bij deze richtlijn aan Europa overmaken en vraagt in een latere fase betrokken te worden bij de omzetting van de uiteindelijk goedgekeurde richtlijn naar Belgische regelgeving. "Daarbij willen we zeker ook de voorziene mogelijkheid om de lijst met ongeoorloofde handelspraktijken op nationaal niveau uit te breiden op tafel leggen", besluit Danny Van Assche.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be