UNIZO over opsparen extralegale vakantiedagen: Discussie over loopbaanrekening: ja, extra vakantiedagen: neen

“We kunnen zeker discussiëren over de invoering van een loopbaanrekening. Maar een debat over bijkomende extralegale vakantiedagen die vervolgens flexibel over de carrière kunnen worden opgenomen, is uit den boze”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt in een reactie op het voorstel van minister van Werk Peeters. Volgens de ondernemersorganisatie bestaan vandaag al genoeg mogelijkheden om flexibel verlof te nemen. Bijkomende extralegale vakantiedagen zijn niet nodig. In elk geval moet vermeden worden dat werknemers vakantiedagen naar het einde van hun carrière toe oppotten om zo voor zichzelf een nieuwe brugpensioenregeling te creëren.
 
UNIZO wijst er ook nog op dat het werk voor ondernemers nu al veel minder werkbaar is dan voor werknemers. Dat blijkt uit de werkbaarheidsmonitor van de SERV. Zo vindt 51,4 procent van de zelfstandigen het werk werkbaar, ten opzicht van 54,6% bij de werknemers. Eén van de oorzaken daarvan zijn de diverse bijkomende verlofregelingen van de afgelopen decennia. Zeker in kleine bedrijven hebben die ertoe geleid dat er steeds meer werk moet gebeuren door de ondernemer zelf en haar of zijn familie.
 

Meer over: Verlof, Jaarlijkse vakantie