UNIZO over pensioenbetoging: "hervormingen zijn nodig, tijd voor inhoudelijk debat"

De vakbonden trekken vandaag door Brussel met een betoging tegen de pensioenhervormingen van de regering. Volgens de zopas afgeronde UNIZO-enquête over de vakbondsacties is er bij werkgevers weinig begrip voor de acties, al blijft de hinder bij KMO’s tot nu toe beperkt. “Dat hoeft niet te verbazen als je weet dat het gemiddelde pensioen van een zelfstandige 856 euro per maand bedraagt, terwijl dat van een werknemer 1.200 euro en dat van een ambtenaar 2.600 euro bedraagt”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “De maatregelen en voorstellen die tot langer werken willen komen, worden door de vakbonden als slecht en antisociaal afgeschilderd, terwijl ze noodzakelijk en verantwoord zijn als we een explosie van de pensioenuitgaven willen vermijden. Het is tijd voor een inhoudelijk debat over hoe we een evenwichtige pensioenhervorming kunnen bereiken, weg van polarisatie en betogingen."

Volgens de zopas afgeronde UNIZO-enquête over de vakbondsacties tegen de pensioenhervormingen blijft de hinder beperkt bij Vlaamse KMO’s met personeel. 73 % van de bevraagde KMO’s ondervindt geen hinder, 19 % ondervindt een beetje hinder, in 6 % van de KMO’s is er hinder met impact op het bedrijf, en slechts in 1 % van de bedrijven is er grote hinder met aanzienlijke schade. Daarnaast meldt 10 % van de KMO-werkgevers dat werknemers te laat gekomen zijn door de actie en 5 % van de KMO-werkgevers rapporteren werknemers die niet op het werk geraakt zijn door de betoging. Een beperkt percentage van de werkgevers heeft maatregelen genomen om de hinder van de betoging op de vangen, zoals thuiswerk. In slechts 1 % van de KMO’s zijn er werknemers die deelnemen aan betoging. 81 % van de bevraagde werkgevers geeft bovendien aan geen of weinig begrip te hebben voor de acties van de vakbonden.

Volgens de schattingen van de studiecommissie voor de vergrijzing stijgen de pensioenuitgaven tussen nu en 2040 nog steeds met 2,3 procent van het bbp. Dat is een vierde van het huidige budget. Uitgedrukt in euro's van vandaag moeten we zo'n 10 miljard euro extra vinden om de pensioenen te betalen “Ondanks de indexsprong, de verhoogde pensioenleeftijd en de pogingen om de vervroegde uittrede terug te dringen, staan we dus nog steeds voor een immense opdracht”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

En dat is niet het enige probleem. De pensioenen bestaan uit tal van verschillende stelsels, met grote verschillen tussen mensen, wat het geheel ondoorzichtig en onrechtvaardig maakt. Het gemiddelde pensioen van een zelfstandige bedraagt 856 euro per maand, dat van een werknemer 1.200 euro en dat van een ambtenaar 2.600 euro. Een trein¬conducteur mag op zijn 55ste met pensioen, terwijl werknemers en zelfstandigen pas op hun 60ste kunnen vertrekken, op voorwaarde dat ze een pensioenloopbaan van 44 jaar achter de rug hebben. "Die verschillen zijn niet te rechtvaardigen en moeten dus aangepakt worden", zegt Danny Van Assche.

“In het Nationaal Pensioencomité hebben we ons geëngageerd om in debat te gaan over hoe we een evenwichtige pensioenhervorming kunnen bereiken. We zijn al die jaren spijtig genoeg op onwil gebotst bij de vakbonden. Die ontkenden het probleem van de vergrijzing en konden alleen spreken over een verhoging en een vervroeging van de pensioenen,” aldus nog Danny Van Assche.

“Bovendien komen we door de betoging van vandaag weer in de polarisatie terecht. De vakbonden schilderen alle maatregelen en voorstellen die tot langer werken willen komen, als slecht en antisociaal af, terwijl die in het bredere plaatje net wel verantwoord zijn. We moeten een explosie van de pensioenuitgaven vermijden, wat kan door langer te werken. We moeten de onrechtvaardige verschillen tussen mensen verminderen en zo het vertrouwen in ons pensioensysteem herstellen. We moeten de jonge generaties zekerheid kunnen geven. UNIZO is dat debat nooit uit de weg gegaan en wil opnieuw het debat aangaan met de betrokken partijen. Een sterke sociale zekerheid, die iedereen een behoorlijk pensioen biedt, is in het voordeel van de volledige samen-leving en zeker ook de economie,” besluit Danny Van Assche.

Wie vragen heeft naar aanleiding van de staking, kan terecht bij de UNIZO Ondernemerslijn op het nummer 0800 20 750 of via ondernemerslijn@unizo.be

Meer informatie over de rechten en plichten van werkgevers bij vakbondsacties: www.unizo.be/staking

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Mona Wyverkens
M 0494/49.02.13 - E mona.wyverkens@unizo.be