UNIZO over rapport CRB: Loonkostenhandicap verder doen dalen

"Regeringsmaatregelen zoals de indexsprong, loonmatiging en de taxshift werpen hun vruchten af. De loonkostenhandicap is gedaald. Dat is een goede zaak, maar vooral een noodzaak om het concurrentievermogen van onze ondernemingen in stand te houden", reageert Unizo-topman Karel Van Eetvelt op het technisch rapport van de CRB. Maar de ondernemersorganisatie benadrukt dat het werk nog niet af is. Nu nog ligt de loonkost hoger dan in de ons omringende landen. De werkelijke loonkostenhandicap is ook hoger. "Pas vanaf 1996 rekenen is appelen met peren vergelijken", aldus Unizo. Volgens de ondernemersorganisatie zijn bijkomende  maatregelen nodig om de loonkostenhandicap verder weg te werken: De hervorming van de Wet van 1996 en een nieuw Expertenrapport.

De loonkost in België bedraagt 41,1 euro per uur. In onze buurlanden is dat een pak minder. In Frankrijk is dat 35,2 euro, in Nederland 33,5 en in Duitsland zelfs maar 31,8 euro. "Zeer moeilijk voor onze bedrijven om daartegen competitief te blijven".

Hervorming Wet 1996
Unizo vraagt dat de wet van 1996 wordt hervormd zodat we een ontsporing van de lonen – zoals die er geweest is de laatste 10 jaar -  in de toekomst kunnen uitsluiten door sneller en automatisch in te grijpen en door de afdwingbaarheid van de wet te versterken.

Update Expertenrapport
De regering moet zorgen voor een update van het Expertenrapport van 2013 over de lonen in vergelijking met de buurlanden en op basis hiervan een traject uittekent om de werkelijke loonkostenhandicap weg te werken.

Meer over: Loon en -voordelen