UNIZO over regeringsbeslissing Brusselse stadstol: "Aan 100 km/u creëer je geen draagvlak."

De Brusselse regering heeft vandaag eenzijdig en ondanks tegenkantingen van onder meer UNIZO beslist om een stadstol in te voeren voor al wie Brussel binnenrijdt. UNIZO reageert verontwaardigd op deze eigengereide aanpak in het Brusselse mobiliteitsbeleid. Zopas nog kondigde minister Van den Brandt de concrete invoering van de Zone 30 aan vanaf 1 januari 2021. Vandaag is het de stadstol. Deze maatregelen komen bovenop de aanleg van 40km fietspaden, de dieselban tegen 2030, het schrappen van 65000 parkeerplaatsen... "Zo wérkt het niet", reageert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

"Uiteraard zijn we niet tegen mobiliteitsmaatregelen die kunnen bijdragen aan een gunstig Brussels ondernemingsklimaat", gaat Danny Van Assche Van UNIZO verder. "Maar het uitgangspunt blijft hier nog steeds de auto als grote boosdoener. Wat niet strookt met de geest van het GoodMove-mobiliteitsplan.  Dat heeft namelijk als grote verdienste te streven naar een evenwichtige mobiliteit en waarin elke weggebruiker of reiziger zijn rechtmatige plaats krijgt, zonder de auto daarom 'weg te jagen'.  De aankondiging van de stadstol wekt bij automobilisten echter net wél dat 'wegpest'-gevoel op. De stadstol straft de keuze voor de auto af, ook in die  gevallen waar het een ‘Good Choice’ is of een redelijk alternatief ontbreekt."

De Brusselse regering verwijst regelmatig naar andere steden die een gelijkaardige stadstolzone ingevoerd hebben. "Maar die tolzones zijn een pak kleiner dan in Brussel", toont Danny Van Assche van UNIZO aan met een kaart waarop hij de zones in Londen, Milaan en Stockholm boven die in Brussel heeft geplakt. "Een stadstolzone rond de Brusselse Vijfhoek zou nog het best de vergelijking met de andere stadstolzones doorstaan. Een Brusselse stadstolzone voor het hele Gewest, zoals nu is voorzien, zal vooral een groot concurrentieel nadeel veroorzaken voor alle economische activiteiten en bedrijventerreinen die zich in Brussel in de zogenaamde eerste en tweede kroon bevinden."

Bovendien rijst volgens UNIZO de vraag of Brussel wel voldoende aantrekkingskracht uitoefent op bezoekers en bedrijven om de stadstol te doen te betalen. Of zullen ze eerder kiezen voor steden als Gent, Antwerpen of Leuven? "En hoe ver staan het gewest intussen met de reeds lang aangekondigde alternatieven, zoals het Gewestelijk Expresnet, de overstapparkings, het ééngemaakt tarief voor het openbaar vervoer, het Brabantnet...", voegt Danny Van Assche daar kritisch aan toe.

Tolzone

Ondernemers doen mee maar vragen meer geduld
Ondernemers hebben geen probleem met een Low Emission Zone, op voorwaarde dat ze de tijd krijgen om hun wagenpark aan te passen aan de nieuwe normen, weet UNIZO. Ondernemers hebben geen probleem met betalend parkeren, op voorwaarde dat er plaats is om te werken, te laden en te lossen en te bedienen of te verzorgen. Ondernemers hebben geen probleem met een Zone 30, wanneer het ook als een minimum haalbare snelheid wordt nagestreefd. Ondernemers hebben geen probleem met bijkomende afgescheiden fietspaden, op voorwaarde dat plaats voorzien blijft voor efficiënt auto- en openbaar vervoer. Ondernemers hebben geen probleem met de omschakeling van diesel naar elektrisch in stedelijke centra, op voorwaarde dat de laadinfrastructuur voorhanden is en de afschrijvingstermijnen van het huidige wagenpark worden gerespecteerd. Maar ondernemers weten ook dat veranderingen tijd kosten. Dat veranderingen best geleidelijk en  in overleg worden doorgevoerd. Dat garandeert een breder draagvlak, meer respect en begrip voor de veranderingen en de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.

UNIZO dringt er bij de Brusselse regering op aan om in dialoog te gaan en zo tot een gedragen tempo te komen waarbij bedrijven de kans krijgen om zich geleidelijk aan te passen aan het veranderende mobiliteitslandschap. Tegelijk vraagt UNIZO om in deze moeilijke en onzekere periode voorrang te geven aan overleg en samenwerking tussen de drie gewesten omtrent een gemeenschappelijk en toegankelijk systeem van slimme kilometerheffing.

Bestand Info: U kan hier het volledige pamflet downloaden...

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be