UNIZO over regeringscrisis: "werk maken van acute dossiers"

UNIZO is erg bezorgd over de dreigende val van de federale regering. "Er zijn een aantal acute dossiers waar dringend werk van moet gemaakt worden: het interprofessioneel loonoverleg, de energiezekerheid tijdens de komende winter en de onrust door de protesten van de gele hesjes. Ook de aangekondigde Brexit en het risico op een nieuwe bankencrisis in Italië vragen de nodige aandacht", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Er ligt dus nog heel wat werk op de plank, op verschillende fronten. Het is nu niet het moment om zonder regering te vallen. UNIZO roept de regering op om alsnog een doorstart te maken tot aan de geplande verkiezingen in mei 2019."

Een aantal acute dreigingen maken dat de val van de regering bijzonder ongelegen zou komen. "Zo is er dringend nood aan concrete, bijkomende maatregelen om een mogelijk tekort aan productiecapaciteit tijdens de komende winter op te vangen en de voor onze bedrijven zo noodzakelijke energiebevoorrading te verzekeren", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Het Britse Lagerhuis zal zich in de loop van december over de Brexit uitspreken. Bij een eventuele “no deal” moet de regering onmiddellijk maatregelen nemen."

Ook rekent UNIZO op de verdere realisatie van de arbeidsdeal en is er nood aan een stabiel klimaat, waarbij het interprofessioneel loonoverleg in alle sereniteit kan worden gevoerd. "Welke zin heeft het om interprofessioneel overleg op te starten wanneer er geen regering is om een akkoord uit te voeren?" benadrukt Danny Van Assche. UNIZO pleit er daarom voor het regeringswerk toch verder te zetten tot aan de geplande verkiezingsdatum van 26 mei 2019. “Het land en de ondernemers hebben nood aan moedige politici die problemen aanpakken”, stelt Danny Van Assche. “Deze regering moet haar werk kunnen afronden."

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Mona Wyverkens
M 0494/49.02.13 - E mona.wyverkens@unizo.be