UNIZO over sterke daling sancties voor werklozen die te weinig doen om weer aan de slag te geraken: "VDAB moet net méér dan voorheen inzetten op activatie en controle van werkzoekenden!"

UNIZO noemt de sterke daling van het aantal sancties voor te 'passieve' werkzoekenden onbegrijpelijk. Sinds 1 januari 2016 bepalen de gewesten hoe ze de activering van werklozen concreet aanpakken. Voor Vlaanderen is dat de VDAB. Sinds de overheveling van het federale naar het regionale niveau daalde het aantal sancties voor werklozen die niet voldoende inspanningen leveren om werk te vinden aanzienlijk. Het aantal sancties voor werklozen die zelf niet actief naar werk zoeken daalde zelfs tot amper 679.  "Dit krijg ik onmogelijk uitgelegd aan onze werkgevers die vandaag al heel veel vacatures niet krijgen ingevuld, bij gebrek aan geschikte kandidaten", reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

UNIZO maakt uit de recentste VDAB-cijfers op dat er ogenschijnlijk helemaal geen, of in elk geval veel te laat controle wordt uitgeoefend op de inspanningen van werklozen om werk te vinden. "De procedures om werklozen te activeren slepen duidelijk te lang aan. Zeker nu het aantal openstaande vacatures op het hoogste niveau staat sinds 15 jaar. UNIZO heeft er woensdag op de Raad van Bestuur van de VDAB dan ook op aangedrongen om ogenblikkelijk extra actie te ondernemen.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
T 02/212.25.77 - M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be