UNIZO over terugbetaling sancties onvoldoende opleidingsinspanningen: Ook voor 2011 terugbetaling voorzien

UNIZO is tevreden dat de RSZ bedrijven de sancties voor onvoldoende opleidingsinspanningen voor diverse jaren in één grootschalige operatie gaat terugbetalen. Het Generatiepact legde de globale opleidingsinspanning vast: alle werkgevers uit de privésector moeten samen 1,9% van de totale Belgische loonmassa aan opleiding spenderen.  Halen ze dat opzet niet, dan moeten de werkgevers uit de betrokken sectoren een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,05% betalen. Voor de jaren 2008, 2009 en 2010 kwamen via ministeriële besluiten zo meerdere tientallen sectoren op de zwarte lijst, goed voor een totaalbedrag van 8.847.826 euro aan sancties, gespreid over zo’n 35.000 unieke bedrijven (72.299 debetberichten). Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat deze sanctie discriminerend en bijgevolg ongrondwettelijk is. Daarop vernietigde de Raad van State het ministerieel besluit voor 2009. Als gevolg van die uitspraken moet de RSZ nu overgaan tot terugbetaling. Strikt genomen enkel voor het jaar 2009. Want enkel daarvoor bestaat vandaag een bindende uitspraak. Maar de RSZ beslist nu pragmatisch, gezien de lopende procedures, om ook terug te betalen voor de jaren 2008 en 2010. Tegen het ministerieel besluit voor 2011 loopt momenteel geen procedure bij de Raad van State. De RSZ neemt 2011 dus noodgedwongen niet mee in de terugbetalingsoperatie. UNIZO vraagt minister van Werk  Peeters nu om dat besluit snel in te trekken. Op die manier kan de RSZ ook voor 2011 terugbetalen.  Enkel zo kan er straks sprake zijn van een globale, rechtszekere oplossing, aldus UNIZO.

Voor 2008 moet de RSZ 1.078.392 euro terugbetalen aan 3.569 bedrijven (actief in 66 sectoren). In 2009 is dat 3.972.021 euro aan 34.803 bedrijven (actief in 76 sectoren), in 2010 gaat het over 3.797.413 euro aan 33.927 bedrijven (actief in 63 sectoren) en in 2011 over 382.645 euro aan 1.521 bedrijven (actief in 25 sectoren).  De RSZ organiseert deze terugbetalingen in principe via een interne verrekening op de verschuldigde bijdragen voor een volgend kwartaal of volgende kwartalen.  Waar dat niet mogelijk is (zo’n 5.000 van de 35.000 betrokken werkgevers zijn niet langer actief of hebben geen personeel meer in dienst) zal de RSZ tot een effectieve terugbetaling pogen over te gaan.