UNIZO over toename aantal langdurig arbeidsongeschikten: "Prioriteit voor de volgende regering"

"De volgende regering moet van de re-integratie van langduridg arbeidsongeschikten een prioriteit maken." Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, naar aanleiding van een artikel daarover, deze ochtend in Het Laatste Nieuws. Uit de door de krant opgevraagde RIZIV-cijfers blijkt dat er sinds het begin van deze legislatuur (2014) 71.000 langdurig arbeidsongeschikten bijkwamen. "De uitdaging blijft dus groot. Maar de federale regering Michel I had op zijn minst de verdienste om voor het eerst werk te maken van de reïntegratie van deze groep op hun vroegere werkplek, of op de ruimere arbeidsmarkt. Op vraag van de sociale partners, inclusief de vakbonden overigens. Dat die de reïntegratie-inspanningen blijven bestempelen als 'ontslagmachines', is pure stemmingmakerij, die het systeem alleen maar ondergraaft."

"Onze krappe arbeidsmarkt kan zich niet permitteren om honderdduizenden mensen te verliezen. Wie langdurig arbeidsongeschikt is, heeft natuurlijk beperkingen, maar tegelijk zijn er ook heel wat capaciteiten die wel ingezet kunnen worden", benadrukt UNIZO-topman Danny Van Assche. "Ook voor de mensen zelf is dit beter." UNIZO verzet zich dus tegen de kritiek van de vakbonden op het beleid dat zich richt op reïntegratie of op de reïntegratietrajecten. Deze zijn er trouwens op vraag van de sociale partners zelf gekomen om mensen een perspectief en duidelijkheid te geven. Onlangs hebben de sociale partners zelfs nog samen een verbetering van de procedure voorgesteld. "Dat men blijft spreken van een 'ontslagmachine' is dan ook stemmingmakerij", gaat Danny Van Assche verder. "Dergelijke uitspraken ondergraven de bereidheid van langdurig zieken om mee te werken aan hun reïntegratie, terwijl dat net heel erg nodig is. Soms is de conclusie van dergelijk traject inderdaad dat de oude job niet meer kan worden opgenomen, en dat er geen andere geschikte functies bij de bestaande werkgever beschikbaar zijn, waardoor een heroriëntatie nodig is. Maar ook dan is het beter dat die duidelijkheid wordt gegeven dan dat de langdurig zieke en zijn werkgever hierover in het ongewisse blijven."

UNIZO pleit er wel voor om in de volgende legislatuur nog meer in te zetten op het activeren van langdurig zieken. "De huidige trajecten staan nog in de kinderschoenen en moeten worden versterkt. Zo moeten werkgevers ondersteund worden om goede reïntegratietrajecten op te stellen, onder meer met een reïntegratiepremie. Als zij die premie kunnen inzetten voor het inschakelen van experten, stijgt de kans op een succesvolle terugkeer van een langdurig zieke werknemer. Ook voor wie niet terug kan naar zijn oude job of werkgever moet een tandje worden bijgestoken."

De VDAB begeleidt nu zo'n 4034 mensen per jaar, waarvan 29 % na 24 maanden uiteindelijk een nieuwe job vindt. Dit aantal moet verdubbeld worden en de succesratio moet naar boven, besluit UNIZO.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be