UNIZO over transitiepremie voor starters vanuit de werkloosheid: "Enkel mits grondige voorbereiding"

Vanaf vandaag treedt de door Vlaams minister Muyters gelanceerde 'transitiepremie' in werking, waarbij werkzoekenden die als zelfstandige aan de slag willen een - aanzienlijk - duwtje in de rug kunnen krijgen: 15.600 euro, gespreid over twee jaar. Het voorziene terugverdieneffect zit hem in het feit dat de werkzoekenden hiermee uit de werkloosheid geraken en ook geen uitkering meer ontvangen. "Uiteraard vinden we het goed dat meer mensen de sprong naar een eigen zaak wagen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Onze economie heeft meer ondernemende mensen nodig. En als werkzoekenden hun eigen job creëren als zelfstandig ondernemer, juichen we dat natuurlijk toe. Maar 15.600 euro per werkzoekende die een zaak start, is natuurlijk erg veel geld waar we heel omzichtig moeten mee omspringen."

"Ondernemerschap moet in de eerste plaats een positieve keuze zijn, uit overtuiging en geen 'laatste optie' om toch maar uit de werkloosheid te geraken, want dan werkt het niet", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. "We moeten alles uit de kast halen om de slaagkansen van deze startersgroep zo groot mogelijk te maken." UNIZO is dan ook tevreden dat wie in aanmerking wil komen voor de premie voorafgaandelijk (terwijl de gewone werkloosheidsuitkering nog loopt) een intensief voorbereidingstraject moet doorlopen, waarin alle aspecten van het runnen van een zaak worden bijgebracht en waarin aan een doordacht en onderbouwd ondernemingsplan wordt geschreven, zoals, bijvoorbeeld, het 'Go4Business' -traject van UNIZO. "Op die manier komt de transitiepremie enkel terecht bij die werkzoekenden die weten waar ze aan beginnen bij het starten van een zaak en waarvan de slaagkansen redelijk hoog mogen worden ingeschat", gaat Danny Van Assche verder. Daarnaast noemt UNIZO de verplichting om voltijds te starten "vanzelfsprekend".

Nu de kogel door de kerk is, rekent UNIZO er wel op dat er voldoende budget is voor al wie aan de gestelde voorwaarden voldoet en het intensieve voortraject volgt. Nu is de premie enkel voorzien voor werkzoekenden van 45 jaar en ouder. "Maar leeftijd zegt niets over de motivatie en bekwaamheid van de kandidaten", vindt UNIZO. Volgend jaar wordt geëvalueerd of een uitbreiding naar alle leeftijdsgroepen mogelijk is.

Tot slot vraagt UNIZO snel duidelijkheid aan federaal minister Van Overtveldt, over een zo gunstig mogelijke fiscale behandeling van de premie.

Info: www.go4business.be

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be