UNIZO over tweejaarlijks meetrapport Planbureau: Administratieve lasten met 30% doen dalen

Overal een only once principe, een digitale transformatie bij en re-design van de overheden en een vereenvoudiging van de bestaande wetgeving. Deze 4 ingrediënten zijn volgens UNIZO noodzakelijk om een effectieve lastenverlaging door te voeren. De ondernemersorganisatie doet haar voorstellen naar aanleiding van het tweejaarlijks meetrapport van de administratieve lasten door het Planbureau. De totale kosten van de administratieve verplichtingen voor de zelfstandigen en de ondernemingen lagen in 2014  nog iets hoger dan in 2012: 5,52 miljard euro of 1,38% van het BBP, zo blijkt uit de meting. De kosten van de administratieve verplichtingen voor kleine ondernemingen (1-9 werknemers) strandden op 3,30 miljard euro in 2014. Voor middelgrote ondernemingen (10-249 werknemers) ging het over 1,65 miljard euro, voor zelfstandigen zonder werknemers over 1,12 miljard euro. Vooral de externe kosten zijn nog verder toegenomen, als gevolg van de steeds complexere sociale en vooral fiscale wetgeving, bijvoorbeeld de berekening van het voordeel alle aard van bedrijfswagens. "Vooral kleine ondernemingen moesten hierdoor een pak meer geld uitgeven aan externe adviseurs of dienstverstrekkers om met alle sociale en fiscale verplichtingen in orde te zijn", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Volgens de ondernemersorganisatie moet de regering haar doelstelling uit het regeerakkoord nakomen en de administratieve lasten met 30% doen dalen. "De kosten voor administratieve verplichtingen kosten alle zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen samen 4,95 miljard euro. Dalen de administratieve lasten effectief met 30%, dan betekent dat een lastenverlaging van bijna 1,5 miljard euro voor onze ondernemingen. Dit zou na de taks shift een tweede belangrijke lastenverlaging opleveren die de hele economie ten goede komt." UNIZO stelt hiertoe dus 4 instrumenten voor.

Heeft een overheidsdienst gegevens nodig die al bij een andere overheidsdienst zitten, dan moet ze die bij die dienst opvragen, in plaats van bij de ondernemer. Dit is het only once principe. De overheid kan gegevens slechts 1 keer opvragen.

Digitale transformatie
Meer nog dan gewoon papier te vervangen door een elektronisch equivalent, moeten onze overheden werk maken van een echte digitale transformatie, waarbij gegevensbanken gekoppeld worden en gegevens dus niet meer moeten worden opgevraagd bij de zelfstandigen en de ondernemingen. Deze digitale transformatie is een noodzakelijke voorwaarde voor het succesvol toepassen van het only-once principe

Re-design van onze overheden
Door de overheden te vereenvoudigen en te vermijden dat overheden naast elkaar beleid voeren, kan er volgens UNIZO winst geboekt worden op het vlak van administratieve vereenvoudiging. Dit betekent uiteraard dat de federale overheid moet kunnen rekenen op de medewerking en de loyauteit van de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de steden en gemeenten en vice versa.

Vereenvoudigen van bestaande wetgeving
Uit de meting van het Planbureau komt nog maar eens naar voor dat vooral de kosten voor het vervullen van sociale en fiscale administratieve lasten (erg) hoog blijven. Hier dringt een vereenvoudiging zich op.

Meer over: Fiscus, Taksen en lasten, Loon en -voordelen, Handelshuur