UNIZO over uitkomst Veiligheidsraad: "Nog maar eens wachten op duurzaam 'nieuwe normaal'-beleid"

Op het noodzakelijke 'nieuwe normaal'-beleid op langere termijn, waar onze bedrijven en sectoren naar snakken, is het nog tot volgende maand wachten. Dat is de teleurstellende conclusie die Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, trekt na de zopas afgelopen persconferentie van de Veiligheidsraad. "We hoorden de premier aankondigen dat hierover - pas! - tijdens de volgende Veiligheidsraad zal worden beslist, terwijl onze mensen, bedrijven en sectoren nu al aan het eind van hun veerkracht en geduld zitten. Intussen blijft het behelpen met enkele bijsturingen van een aantal eerdere, afzonderlijke maatregelen. Maar zonder duidelijke lijn of logica. Zo zullen wellicht heel wat handelaars blij zijn nu winkelen met twee personen toegelaten wordt. Maar waarom maximaal met twee, terwijl je intussen met een ganse ploeg bezweet mag sporten? En waarom een arbitrair cijfer handhaven voor het aantal aanwezigen op events, terwijl de cultuur- en evenementensector een onderbouwd voorstel lanceerde om met een maximumpercentage van de normale bezettingsgraad te werken? Of neem de toeristische sector. Wanneer krijgen die een duidelijk perspectief en werkbaar kader aangereikt op langere termijn? Het blijft intussen toch allemaal wat morrelen in de marge."

"Een werkbare en gedragen coronastrategie kan volgens UNIZO overigens enkel tot stand komen in rechtstreeks overleg tussen de betrokken sectoren en hun vertegenwoordigers, de beleidsmakers, én ook de virologen", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. "We nodigen in het bijzonder de virologen uit om dringend rechtstreeks aan tafel te gaan met ons en de sectoren over wiens lot ze beslissen, zodat we elkaar recht in de ogen kunnen kijken en in overleg kunnen gaan van mens tot mens. Liever dan óver onze ondernemers te beslissen, willen we dat ze mét hen beslissen, met oog voor de realiteit en vooral ook voor de draconische maatregelen die onze bedrijven en sectoren al namen om zo veilig mogelijk te werken. Ik denk aan de cultuur- en eventsector, de beursorganisatoren, de huwelijkssector, de toeristische sector, de horeca..."

"Een werkbaar 'nieuwe normaal'-beleid veronderstelt dat beperkende maatregelen samengaan met het blijven functioneren van onze samenleving. Daarom vragen we we dat nieuwe maatregelen op zijn minst steeds voor advies en een voorafgaande impactanalyse worden voorgelegd aan de stakeholders", besluit Danny Van Assche. "Onze belangen zijn niet tegengesteld, maar gelijklopend waar het om onze gezondheid gaat. Ook wij willen het coronavirus maximaal ingedijkt en uiteindelijk overmeesterd zien. Maar daarbij moeten we elke gelegenheid te baat nemen om nodeloze extra schade, die niet bijdraagt tot dat doel, te vermijden. Vanuit UNIZO willen we hier voluit aan meewerken."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona