UNIZO over vakbondsactie op 28 september: "We begrijpen de bezorgdheid, maar onze bedrijven en tewerkstelling nu extra schaden zou onverantwoord zijn."

"We hebben begrip voor de bezorgdheid van de vakbonden over de verdeling van de welvaartsenveloppe, zeker in deze periode waarin velen het moeilijk hebben." Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, nu de vakbonden hebben aangekondigd hiervoor op 28 september actie te willen voeren.

"Over over de toepassing van een welvaartsenveloppe voor dit jaar zijn we het eens. Die gaat er sowieso komen, ook wanneer dat niet voor 15 september is", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. "De vakbonden wéten dat, maar willen hier met hun actie dus kennelijk een symbooldossier van maken... Over de andere punten, zoals de loonvorming na dit rampjaar, moeten we goed overleggen en dat doe je niet zomaar op een drafje, zeker niet in de huidige, bijzonder moeilijke context."

UNIZO roept de vakbonden in elk geval op om bij hun actie op 28 september geen extra schade toe te brengen aan de bedrijven en de werkgelegenheid. "De strijd om zoveel mogelijk werkgelegenheid te redden moeten we samen voeren - werkgevers en werknemers - in ons beider belang. Als we er een strijd tégen elkaar van maken, zullen er alleen maar verliezers zijn", besluit Danny Van Assche van UNIZO.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be