UNIZO over vakbondsvraag naar (opnieuw) kleinere winkelbubbels: "Veiligheid moet primeren, maar dit gaat niet helpen. Integendeel!"

UNIZO begrijpt de bekommernis van het personeel in winkels over hun veiligheid, waar ACV Puls vandaag over communiceert. "Wij delen die bekommernis, want ook voor onze werkgevers in de detailhandel zijn gezonde medewerkers cruciaal om winkels open en economisch leefbaar te houden. Daardoor kunnen ook zoveel mogelijk jobs op lange termijn worden gevrijwaard", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, "Het opnieuw inperken van de vrijheid om met meer personen te komen winkelen, zoals de vakbond voorstelt, zal echter niet leiden tot meer veiligheid, terwijl het wel de overlevingskansen en arbeidsplaatsen in veel zaken in gevaar brengt."

"Zelfs tijdens de lockdown waren er heel wat winkels, uit essentiële sectoren, in alle maten en vormen open. Maar dat verhinderde niet dat het virus kon worden teruggedrongen. Omdat de afstandsregels en handhygiëne van bij aanvang consequent werden toegepast, en vooral ook omdat onze handelaars hadden geïnvesteerd in extra veiligheidsvoorzieningen, zoals plexiglas, ontsmettingsmiddelen, extra poetsbeurten, aangepaste routings, contactloos betalen...", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. "Sinds 11 mei zijn alle winkels opnieuw open, maar die heropenening zorgde niet voor een nieuwe piek in het aantal besmettingen. In het begin droegen we zelfs nog geen mondmaskers, die intussen wel als verplichte extra veiligheidsmaatregel werden ingevoerd, en waarover ook geen discussie bestaat."

Toen winkelen met meerdere personen nog verboden was, had dat een nefaste invloed op de verkoopscijfers in vooral de non food, waar het fun aspect een cruciale factor is, stelde UNIZO vast. De versoepeling naar shoppen met twee en vervolgens met meer personen zorgde meteen voor een verbetering. "Dat nu opnieuw terugschroeven, zou wel eens het einde kunnen betekenen voor heel veel winkels die nog altijd ver onder hun normale omzetcijfer draaien", waarschuwt Danny Van Assche. "Vergeet niet dat het opnieuw sluiten van de horeca ook al een grote klap betekent voor de detailhandel. Handel en horeca versterken elkaar immers en hebben elkaar nodig."

"Als het alleen shoppen opnieuw de norm wordt, waar ACV Puls op aanstuurt, gaan heel wat handelszaken het wellicht niet meer redden, of gaan ze meer medewerkers, langer op tijdelijke werkloosheid moeten zetten, zonder de garantie dat die jobs finaal zullen kunnen worden gered", vreest Danny Van Assche. "En dan verliest iedereen. Niet alleen de werkgevers in de detailhandel, maar ook het personeel."

Eerder dan voor een verstrenging te pleiten, wil UNIZO inzetten op een maximale handhaving van de nu al geldende veiligheidsmaatregelen, die behoorlijk streng zijn. "In veruit de meeste winkels worden die maatregelen overigens al consequent toegepast, dus daar kan het niet aan liggen. Maar dat neemt niet weg dat we open blijven staan voor verder overleg met de werknemers en hun vertegenwoordigers over een zo optimaal mogelijk preventiebeleid. Onze belangen lopen hier gelijk."

UNIZO wijst er tot slot op dat individuele handelszaken die dat willen de toegelaten winkelbubbels op hun vloer zelf kunnen inperken. "Er is dus geen reden om hier een algemene verplichting op te leggen, ook in die handelszaken waar dat niet bijdraagt tot meer veiligheid", besluit Danny Van Assche.

Info: Deze coronacrisis zorgt voor heel veel onzekerheid en extra stress, ook bij het winkelpersoneel. Om hieraan te verhelpen organiseert PMO cvba, het opleidingsinstituut voor de zelfstandige retail, aangesloten bij UNIZO Winkelraad, begeleidingstrajecten "Omgaan met stress", specifiek toegespitst op medewerkers in de winkel. www.pmocvba.be.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona