UNIZO over vergrijzingsrapport: Vergrijzingskost nog lang niet opgelost

Vandaag stelde de Studiecommissie voor de Vergrijzing haar jaarlijks rapport voor. Het rapport stemt UNIZO positief. “De hervormingen halveren de kost. Wat niet wil zeggen dat het hier moet eindigen. We moeten dit soort hervormingen blijven voortzetten om de kosten van de vergrijzing op een duurzame manier te kunnen opvangen", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Uit het rapport blijkt ook dat de economische groei absoluut noodzakelijk is om die uitdagingen te realiseren. "Maar groei kan enkel door te investeren in een echt ondernemersvriendelijk klimaat”. Naar aanleiding van het rapport blijft UNIZO pleiten voor een fundamentele taxshift om de loonlasten fors te doen dalen.

De ondernemersorganisatie trekt volgende belangrijke conclusies uit het rapport:

Pensioenhervormingen zijn nodig

Het rapport toont duidelijk aan waarom er absoluut hervormingen moesten komen in de werkloosheid, het brugpensioen en het wettelijk pensioenstelsel. Door de vervroegde uittrede uit de arbeidsmarkt tegen te gaan, wordt verwacht dat het aantal gepensioneerden tegen 2060 met 10% zal dalen. Dat zijn bijna 300.000 personen die in de plaats van een pensioen, nog bijdragen zullen betalen omdat ze verder actief zullen zijn. Zonder pensioenhervormingen zou de kost van de vergrijzing 4,2% van het BBP bedragen tussen 2014 en 2060.

Economische groei houden sociale zekerheid in stand

Economische groei  is niet asociaal, leert het rapport, maar ze is net heel belangrijk om onze sociale zekerheid in stand te houden. Door economische groei worden de jobs gecreëerd die we nodig hebben om alle mensen aan het werk te zetten en te houden. Door economische groei ontvangt de overheid bijkomende inkomsten die o.a. gebruikt kunnen worden om de pensioenen en de gezondheidszorg te financieren. De winst die we boeken met de recente pensioenhervormingen kan snel teniet worden gedaan als de economische motor sputtert. Als de productiviteitsgroei 0,25% lager ligt dan voorzien, stijgen de vergrijzingskosten onmiddellijk met 1,2%. UNIZO blijft dan ook pleiten voor een ondernemersvriendelijk klimaat en een ondersteuning van de tewerkstelling. “Verminder de werkgeversbijdragen op de brutolonen drastisch en je creëert meteen meer jobs. Daarom is een fundamentele taxshift noodzakelijk", aldus UNIZO.

Vergrijzingskost nog niet opgelost

Hoewel de vergrijzingskosten sterk gedaald zijn in vergelijking met het vorige rapport mogen we niet uit het oog verliezen dat de kost nog steeds 2,1% van het BBP bedraagt tussen 2014 en 2060. Tussen 2014 en 2040 gaat het zelfs over 3,1% van het BBP. Uitgedrukt in euro’s van vandaag is dat nog steeds meer dan 12 miljard euro die moet worden gevonden om de pensioenen en de gezondheidszorg te kunnen betalen. “Waar gaan we dat geld vinden?”, vraagt UNIZO zich af. “Het overheidsbeslag is in België bij de hoogste van Europa. Het gat dichten met nieuwe belastingen of bijdragen is uit den boze. Bijkomende besparingen zijn onvermijdelijk”.

Meer over: Pensioenen, Loon en -voordelen