UNIZO over versterkt federaal ondersteuningsarsenaal voor bedrijven: "De regering heeft woord gehouden!"

"De federale regering heeft duidelijk woord gehouden, nadat ze had aangekondigd met een versterkt ondersteuningspakket te komen om onze zwaar getroffen bedrijven door deze crisis te trekken." Dat is de positieve conclusie van Danny van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, na afloop van de ministerraad.

"Bovenaan de UNIZO-prioriteitenlijst stond de heropenstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle werkgevers, en die is nu verworven", stelt Danny Van Assche tevreden vast. Maar ook op andere sociale fronten moest er volgens UNIZO nog een tandje worden bijgestoken. "En dat is nu gebeurd, onder meer door, naast de horeca, ook andere verplicht gesloten sectoren en toeleveranciers met groot omzetverlies te compenseren voor hun RSZ-bijdragen voor het derde kwartaal van dit jaar." Ook het engagement van de regering om het akkoord van de sociale partners over de compensatie voor het vakantiegeld uit te voeren, stemt UNIZO tevreden.

Waar het om de inkomensbescherming van zelfstandigen gaat, verwelkomt UNIZO de uitbreiding van het versterkte overbruggingsrecht tot eind december en, in het bijzonder, de verlenging en vereenvoudiging van het overbruggingsrecht, zoals geadviseerd door het Algemeen Beheerscomité (ABC).

Nog cruciaal in de lange lijst van regeringsmaatregelen, is voor UNIZO de verlenging van de zogenaamde 'bankenbazooka' met onder meer de overheidsgarantieregeling voor kredieten aan kmo's, plus de mogelijkheid tot betalingsuitstel voor lopende ondernemingskredieten. "Gezien hierover nog opnieuw moet worden onderhandeld met de banken, hebben we wel nog vragen over de precieze modaliteiten", aldus nog Danny Van Assche. "We rekenen hier op snelle duidelijkheid."

Een resterende vraag voor UNIZO blijft de herinvoering van een moratorium op faillissementen. "Volgens ons is dit een levensnoodzakelijke maatregel", benadrukt Danny Van Assche, "Nu de crisis weer in alle hevigheid om zich heengrijpt, moeten we met alle middelen zien te voorkomen dat bedrijven die in maart nog financieel gezond waren alsnog overboord zouden slaan."

Daarnaast vraagt UNIZO ook een neutralisering van de teller voor studentenarbeid, zoals tijdens de eerste lockdown. Verschillende bedrijven, ook buiten de zorg en de landbouw, hebben immers nood aan extra arbeidskrachten omdat hun werknemers ziek of in quarantaine zijn.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona