UNIZO over voorstel Test-Aankoop: "Wettelijke geldigheidsduur van twee jaar voor cadeaubons is nadelig voor ondernemers én consumenten"

UNIZO is het niet eens met het voorstel van consumentenorganisatie Test-Aankoop om de algemene geldigheidsduur van cadeaubons wettelijk vast te leggen op twee jaar. "De vraag naar duidelijkheid van de consument is uiteraard legitiem", aldus Mien Gillis van UNIZO Retail, "Maar die duidelijkheid is er nu al, wanneer de ondernemer helder de vervaldatum op de cadeaubon vermeldt, iets wat we onze leden overigens sterk aanraden. En staat er toch geen vervaldatum op de bon, dan trekt de consument sowieso aan het langste eind, vermits de bon dan wettelijk gezien onbeperkt geldig blijft."

"Het bepalen van de vervaldatum behoort tot de contractuele vrijheid", gaat Mien Gillis van UNIZO Retail verder, "Een consument is ook helemaal niet verplicht de cadeaubon te kopen als hij het niet eens is met de voorgestelde geldigheidsduur. In de praktijk zien we dat de meeste handelaars momenteel een geldigheidsduur van één jaar vermelden, wat toch heel redelijk is. Maar het kan ook heel legitiem zijn om die geldigheidsduur in te perken tot bijvoorbeeld zes of drie maanden. Elke situatie is anders."

Zo is er een groot verschil tussen een cadeaubon met een nominale waarde van, bijvoorbeeld, 100 euro - dat aankoopbedrag blijft altijd hetzelfde - en een bon voor een welbepaalde dienst of arrangement, waarvan de reële marktwaarde al na enkele maanden kan stijgen: een wellnessarrangement, een brunch, een fruitmand of zo. Handelaars verplichten dat zelfde arrangement twee jaar na datum nog aan dezelfde prijs aan te bieden, ondanks de intussen gestegen kosten, is praktisch niet haalbaar en zal hen alleen maar ontmoedigen om in de toekomst nog dergelijke bons aan te bieden, verwacht UNIZO. Terwijl de vraag naar een gevarieerd aanbod cadeaubons alleen maar toeneemt. Een algemene wettelijke geldigheidsduur van twee jaar voor cadeaubons zal het aanbod alleen maar doen verschralen en daar heeft niemand iets bij te winnen, gaat UNIZO verder.

Test-Aankoop wijst op het feit dat consumenten gekregen cadeaubons vaak uit het oog verliezen en ze pas terug ontdekken wanneer de vervaldatum verstreken is. Maar UNIZO betwijfelt dat een geldigheidsduur van twee jaar daar iets gaat aan veranderen. Net het omgekeerde lijkt aannemelijk, want hoe langer het is geleden dat je iets kreeg, hoe groter de kans dat je het bent vergeten. "Het is aan de handelaar om de vervaldatum duidelijk op de cadeaubon te vermelden", besluit Mien Gillis, "Maar aan de consument om die datum in de gaten te houden. Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
T 02/212.25.77 - M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be