UNIZO over voorstel vennootschapsbelasting: Huidig systeem niet aan kmo's aangepast

UNIZO legde voorstel al paar jaar geleden op tafel
Ruim 60% van ondernemers wil verlaagd tarief 

Minister van Financiën Van Overtveldt zal een voorstel op tafel leggen voor een dubbel systeem van vennootschapsbelasting. Bedrijven zullen kunnen kiezen voor ofwel een verlaagd tarief van 20 of 22 procent zonder aftrekken, ofwel voor het huidige tarief van 33,99 procent maar met aftrekken zoals de notionele interestaftrek. UNIZO is al jaren vragende partij voor zo'n duaal vennootschapsbelastingtarief en legde een zelfde voorstel al een paar jaar geleden op tafel. De ondernemersorganisatie is dan ook tevreden dat de minister haar gedachtegang volgt. "De huidige vennootschapsbelasting is te complex, het nominaal tarief is te hoog, ze bevoordeelt de multinationals en is niet aangepast aan het leefpatroon van de KMO-ondernemer", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Het voorstel is ook breed gedragen. Ruim 60% van de ondernemers wil een vereenvoudigde vennootschapsbelasting van 20%, zelfs ook wie nu gebruik maakt van de notionele interestaftrek, zo blijkt uit een rondvraag van UNIZO. 

In haar voorstel tot vereenvoudiging pleit UNIZO voor een duaal systeem in de vennootschapsbelasting. Ofwel kiezen vennootschappen gedurende 5 opeenvolgende jaren voor een tarief van 20 procent waarbij dan een aantal aftrekmogelijkheden niet meer mogelijk zijn, ofwel kiezen ze voor het huidige tarief van 33%. Maar dan mogen ze ook verder gebruik maken van aftrekmogelijkheden zoals de notionele interestaftrek. Voor KMO’s is het huidige systeem niet KMO-vriendelijk. Zo hebben de meeste KMO's maar weinig vrijgestelde inkomsten. Daarnaast zijn KMO's onvoldoende vertrouwd met de mogelijkheden om de belastingdruk te verlichten, zoals de notionele interestaftrek of andere steunmaatregelen. Daarbij komt nog, volgens UNIZO, dat de notionele interestaftrek enkel interessanter is wanneer het eigen vermogen groter is. Met een duaal systeem zullen bedrijven blijven investeren. 

Klik hier voor het UNIZO voorstel

Meer over: Vennootschapsbelasting, Fiscaal, Vennootschappen, Belastingen, Internationaal