UNIZO over voorstel 'welvaartspremie' voor gepensioneerde zelfstandigen: "Verdere stap richting gelijk pensioen, maar we zijn er nog lang niet."

Het algemeen beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen stelde gisteren voor om een 'welvaartspremie' voor gepensioneerde ondernemers in te voeren, vanaf 2018. Een soort 'vakantiegeld', zoals dat al lang bestaat voor werknemers. "Dit engagement stond reeds in het interprofessioneel akkoord. We concretiseren dit nu", reageert Caroline Deiteren die als hoofd van de sociale cel binnen de UNIZO-studiedienst in het beheerscomité zetelt. "Het minimumpensioen voor zelfstandigen is intussen al wel gelijkgeschakeld met dat van werknemers. Maar zolang zelfstandigen niet hetzelfde vakantiegeld krijgen, zijn ze nog altijd slechter af dan werknemers. UNIZO ijverde daarom voor de invoering van deze 'welvaartspremie'." Bij de verdeling van de welvaartsenveloppes voor de periode 2017-2018 werd nu 6 miljoen euro gereserveerd.  "Een belangrijke eerste stap. Maar we zijn er nog lang niet", waarschuwt Caroline Deiteren.  UNIZO roept de overheid op om komaf te maken met de overblijvende verschillen in sociale zekerheid tussen werknemers en zelfstandigen, en om hiervoor een tijdspad vast te leggen.
 
Vertrekkend van de beschikbare enveloppe zouden zelfstandigen van 75 jaar en ouder, met minstens 20 jaar zelfstandige activiteit op de teller, kunnen rekenen op een premie van 65 euro als alleenstaande en van 84 euro als gezinshoofd. Het gaat hier nog wel om voorlopige ramingen. Nog altijd weinig als je dit naast de bedragen aan vakantiegeld zet waarop werknemers met een minimumpensioen kunnen rekenen. 738,45 euro als alleenstaande, 923,09 euro als gezinshoofd. "Maar we moeten ergens beginnen", aldus nog Caroline Deiteren. De gelijkschakeling van de minimumpensioenen voor zelfstandigen is er ook niet op één dag gekomen, maar we hebben dit uiteindelijk wel gerealiseerd. Ook in dit dossier blijven we de druk op de ketel zetten. Net zolang tot zelfstandigen gelijkwaardige pensioenrechten krijgen."
 
Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
T 02/212.25.77 - M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be
 
Een ondernemersvraag? Bel de UNIZO Ondernemerslijn T: 0800 20 750 | ondernemerslijn@unizo.be