UNIZO over vooruitzichten Federaal Planbureau

"Dringend meer krachtige structurele maatregelen nemen"
 
• Nu wérkelijke loonhandicap afbouwen
• Kosten sociale zekerheid verder structureel aanpakken
• Overheidsbeslag kan nog aanzienlijk omlaag

Volgens de nieuwste vooruitzichten van het Federaal Planbureau (FB) zou de groei van onze economie tussen 2017 en 2021 beperkt blijven tot 1,5 %. “Veel te weinig om ons sociaal model overeind te houden, zeker gezien de gemiddelde inflatie van 1,7 %”, aldus UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “Er zijn dus dringende bijkomende hervormingen nodig om de economische groei op te krikken. Anders gaan we bij iedere begrotingscontrole gaten en putten moeten blijven vullen, zonder een echt beleid te kunnen voeren?” Ook uit de recentste UNIZO KMO-Barometer blijkt dat de tevredenheid over de algemene economische toestand bij ondernemers opnieuw zakt, met 1,3 punten tot een niveau van 96,2 punten. “Nog lang niet zo dramatisch als in de periode 2011 tot en met 2014, maar wel een duidelijk signaal dat er nu moet gehandeld worden”, aldus nog Karel Van Eetvelt.

Concreet vraagt UNIZO dat er nu echt werk wordt gemaakt van de hervorming van de wet van 1996, om onze concurrentiepositie te versterken, de wérkelijke loonhandicap af te bouwen en ontsporingen onmogelijk te maken. Ook de kosten van de sociale zekerheid moeten volgens UNIZO verder worden gedrukt, door structurele maatregelen die de efficiëntie verhogen en uitwassen doen verdwijnen. En ook het overheidsbeslag, weliswaar al in beperkte mate gedaald, kan verder naar omlaag, aldus nog UNIZO.

“Alleen doortastende maatregelen op al deze terreinen kunnen voor een sterkere, meer duurzame economische groei zorgen”, benadrukt UNIZO. “De prognoses op vlak van tewerkstelling voor de periode 2016-2012 zijn met 230.000 bijkomende arbeidsplaatsen – vooral in de private sector – weliswaar relatief gunstig, maar met een stijging van de tewerkstellingsgraad tot 70 % tegen 2021 blijft de vooropgestelde 73,2 % nog buiten bereik.”
 

Meer over: Sociale zekerheid, Verzekeringen, Starten