UNIZO over wetsontwerp aanvullend pensioen zelfstandigen met eenmanszaak: "Logisch en noodzakelijk"

UNIZO is tevreden met het wetsontwerp op de individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen in eenmanszaken, zoals dit door de regering in het parlement wordt neergelegd. "We ijveren hier al lang voor", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Het is belangrijk dat ook zelfstandigen een aanvullend pensioen kunnen opbouwen, zoals zaakvoerders van vennootschappen en werknemers." UNIZO zal nu toezien op de effectieve realisatie, zodat zelfstandigen die dat willen nog dit jaar hun eerste bijdragen kunnen storten. 

"We zien dat in heel wat sectoren werk een tweede pensioenpijler voor werknemers bestaat. Ook bedrijfsleiders bouwen via hun vennootschap vaak een aanvullend pensioen op. Alleen zelfstandigen met eenmanszaak bleven tot nu toe van die mogelijkheid verstoken", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO.

Alle zelfstandigen kunnen weliswaar nu al wat bijsparen voor een beter pensioen, via het zogenaamde 'Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)' maar de bijdragen zijn hier beperkt tot 8,17% van het  inkomen, met een maximum van 3187 euro (cijfer 2018).  Een zelfstandige met een gemiddeld inkomen zit al gauw aan dat maximum.

Als het nieuwe wetsontwerp wordt goedgekeurd, zullen eindelijk ook zelfstandigen zonder vennootschap over dezelfde instrumenten beschikken om aan pensioenopbouw te doen als werknemers en bedrijfsleiders van een vennootschap. "Dat is noodzakelijk wetende dat het wettelijk pensioen van een zelfstandige momenteel slechts 850 euro bedraagt,",besluit Danny Van Assche.

Meer weten: Contacteer UNIZO-persverantwoordelijke Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be