UNIZO over zoveelste uitstel uitvoeringsdecreten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: "Koppel die decreten opnieuw los van elkaar. Anders geraken we nooit uit deze impasse."

Vandaag heeft de Vlaamse Regering opnieuw de uitvoering van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) op de lange baan geschoven door een aantal decreten niet goed te keuren. Volgens UNIZO ligt de politieke keuze om vier ruimtelijke decreten  - het instrumentendecreet, het decreet woonreservegebieden, het decreet bestemmingsneutraliteit en het topbossendecreet - onlosmakelijk aan elkaar te koppelen mee aan de basis dit zoveelste uitstel. Toen er vanmiddag een probleem rees met het topbossendecreet, waarbij de Raad van State omwille van de rechtszekerheid nog een milieu-effectenrapport eiste, betekende dat immers - door die koppeling - ook een nieuwe stand still voor de ander drie decreten,  hoewel daar op zich niets mee aan de hand was en die dus alvast hadden kunnen worden gestemd.  "Hiermee zijn we opnieuw vertrokken voor nog maar eens maanden uitstel", betreurt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Daarmee wordt de uitvoering van het uiterst belangrijke Beleidsplan Ruimte Vlaanderen de facto doorgeschoven naar de volgende regering, samen met de beleidskaders. En dat terwijl de start van de nieuwe gemeenteraden het ideale moment was geweest om hiermee van wal te steken. Om de zaken alsnog te laten vooruitgaan, dringt UNIZO er op aan om de vier decreten opnieuw van elkaar los te koppelen, waardoor toch op zijn minst al het instrumentendecreet en het decreet bestemmingsneutraliteit kunnen worden goedgekeurd.

In dat volgens UNIZO dringend goed te keuren instrumentendecreet worden de diverse instrumenten om een ruimtelijk beleid te voeren op regionaal en lokaal vlak overzichtelijk gebundeld in één pakket. "Dit verduidelijkt niet alleen de situatie voor de bevoegde instanties en overheden, het biedt ook voordelen voor, onder meer, de betrokken ondernemers", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Zo kunnen dossiers in verband met, bijvoorbeeld, planbaten en planschade voortaan administratief worden afgehandeld, zonder procedure voor de rechtbank."

Nog erg belangrijk in deze wet is het nieuwe instrument van de zogenaamde 'verhandelbare rechten', waardoor bijvoorbeeld bouwrechten op kavels in gebieden die niet meer worden ontwikkeld kunnen worden overgedragen naar andere kavels in zones die nog wél worden ontwikkeld. "Dit is vaak een betere oplossing voor beide partijen dan louter financiële compensaties, én een hefboom om meer bedrijvigheid naar de kernen van onze gemeenten te brengen", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO.

Een stemming van het decreet bestemmingsneutraliteit zonder verder uitstel is voor UNIZO eveneens cruciaal, omdat daardoor inplantingen van windmolens en andere bronnen van hernieuwbare energie veel vlotter dan vandaag kunnen worden gerealiseerd.

"Maar tot nader order komt er van die bewuste decreten dus niets in huis", betreurt Danny Van Assche. "En dat terwijl Vlaanderen schreeuwt om een veel ordentelijker ruimtelijk beleid, als opstap naar een veel grotere efficiëntie en een veel kleinere ecologische voetafdruk. Nu handelen is dan ook onze boodschap naar deze Vlaamse regering. Koppel die decreten opnieuw los van elkaar. Anders geraken we nooit uit deze impasse."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be