UNIZO: Overheid en consumenten: steun uw Antwerpse ondernemers!

Hoewel verre van de oorzaak van de nieuwe opstoot, dreigen Antwerpse ondernemers door de extra verstrengingen het kind van de rekening te worden. De nieuwe maatregelen vallen erg zwaar voor de horeca, retail en al zeker voor de fitnesscentra en de eventsector in de zwaarst getroffen gebieden. Daarenboven kleeft er aan de regio en bij uitstek aan de Stad Antwerpen nu het beeld van onveilige zone waar men momenteel beter weg blijft, terwijl de steun van consumenten nu meer dan ooit nodig is, aldus Carl Van Dyck, directeur UNIZO Antwerpen.

UNIZO heeft begrip voor het kordate optreden van de gouverneur en burgemeester van Antwerpen om een tweede algemene lockdown te vermijden. Desalniettemin zijn de gevolgen voor vele Antwerpse ondernemers erg zwaar en dreigen zij het kind van de rekening te worden. Het staat buiten kijf dat de - overigens terechte - verkleining van de sociale bubbel en het instellen van een avondklok de horeca verder zal pijnigen. Daarnaast is er voor de handelszaken natuurlijk ook al de terugschroeving van het funshoppen en dit met de solden in het vooruitzicht. Des te problematischer hierbij, is het beeld dat nu aan de regio en bij uitstek aan de stad Antwerpen kleeft, zijnde van ‘te mijden zone’. Hiermee vergroot natuurlijk alleen maar de angst van de handelaars dat de straten leeg zullen blijven. “Dit is alvast niet de juiste boodschap die moet worden meegegeven. De nieuwe maatregelen moeten garanderen dat in uiterst veilige maatregelen kan worden gewinkeld. Beste consumenten, laat de handelaars zeker niet vallen in deze uiterst moeilijke periode. En mijdt u toch liever elk contact, steun hen dan online”, aldus Carl Van Dyck, directeur UNIZO Antwerpen; Ook vindt UNIZO het jammer dat bepaalde steden zoals Mechelen, Lier en de regio Kempen, waar de besmettingsgraad beduidend lager is en vaak zelfs lager dan het Vlaamse gemiddelde, over dezelfde kam werden geschoren. Een meer gesegmenteerde aanpak en communicatie had hier ook gekund.

Voor de stad Antwerpen en enkele randgemeenten zijn de maatregelen het meest verregaand en moeten fitnesscentra opnieuw verplicht de deuren sluiten en zijn alle events en feesten verboden. “Dit dwarsboomt de broodnodige doorstart waar de fitnesscentra en de eventsector - in de brede zin van het woord (incl. feestzalen, cateraars, wedding planners etc), zo op hadden gehoopt. Financiële steunmaatregelen voor wie - al dan niet de facto – moet sluiten, zijn dan ook broodnodig, willen we een massale faillissementsgolf vermijden.” aldus Carl Van Dyck, directeur UNIZO Antwerpen.