UNIZO overwegend positief over uitkomst afgelopen Veiligheidsraad: "Dit geeft extra zuurstof aan onze bedrijven, als nu ook iedereen zich verantwoordelijk gedraagt!"

UNIZO reageert overwegend positief op de uitkomst van de zopast afgelopen Veiligheidsraad. "Een verdere verstrenging van de maatregelen, die nefast zou zijn voor onze economie en bedrijven, is uitgebleven. En er komen een aantal belangrijke versoepelingen aan, zoals het einde van een limiet op het aantal deelnemers aan professionele feesten en banketten, mits het strikt naleven van de protocollen voor de horeca", stelt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, tevreden vast.

Ook het verlaten van de rigide bubbel van vijf personen per gezin, met de vrijheid om samen te gaan winkelen en in principe iedereen te ontmoeten, zolang de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd en/of een mondmasker wordt gedragen, kan op de goedkeuring van UNIZO rekenen. "Deze vereenvoudiging van de regels bevrijdt onze samenleving, economie en bedrijven van een carcan dat niet meer uit te leggen viel en waarvoor geen draagvlak meer bestond", gaat Danny Van Asse verder. "Het geeft onze ondernemers de broodnodige zuurstof om weer volop te ondernemen en zich op die manier doorheen deze crisis te werken."

Ook het inperken van de quarantaineperiode tot zeven dagen, mits systematische testing, past volgens UNIZO in het rijtje van maatregelen van het gezond verstand, die het voor iedereen allemaal wat leefbaarder maken, zonder daarom de volksgezondheid in gevaar te brengen. "Het waren immers niet dit soort te rigide maatregelen die de afgelopen periode gezorgd hebben voor  meer veiligheid", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO. "Het virus inperken doe je door de meest essentiële basisregels consequent toe te passen en te handhaven, niet door nog meer regels op te leggen." UNIZO roept dan ook iedereen op om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en alle basisregels rigoureus na te leven, in het belang van alle burgers en onze bedrijven. "Dat betekent: voldoende afstand bewaren, altijd en overal een mondmasker op zak voor als je het nodig hebt, voldoende handhygiëne en het aantal nauwe - fysieke - contacten beperken", sluit Danny Van Assche zich aan bij de richtlijnen van de Veiligheidsraad.

UNIZO blijft intussen wel op haar honger zitten waar het gaat om een meer leefbaar perspectief voor, onder meer, de eventsector. Daar gelden immers nog altijd dezelfde strikte beperkingen, van maximum 200 deelnemers binnen en 400 deelnemers buiten, zij het met uitzonderingsmogelijkheden op aanvraag. "De aankondiging van een nieuw soort 'barometersysteem', inclusief een werkbare manier om álle sectoren er weer bovenop te krijgen, klonk beloftevol. Maar we hadden gehoopt dat dit nu al zou worden geïnstalleerd", gaat Danny Van Assche verder. "We vragen ons trouwens af, of en in welke mate de huidige lijn van maatregelen zal worden verdergezet als premier Wilmès vertrekt en er een nieuwe federale regering komt", voegt Danny Van Assche daar nog aan toe.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona