UNIZO pleit voor een gezondheidsbudget voor elke zelfstandige

UNIZO bevestigt dat het aantal langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen de voorbije 10 jaar met 28% is gestegen. 3,64% van alle actieve zelfstandigen is langdurig arbeidsongeschikt. Bij werknemers gaat het om 7,8%. De reële problematiek bij de zelfstandigen is waarschijnlijk nog een stuk onderbelicht. De erkenningsvoorwaarden voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeit zijn bij zelfstandigen immers strenger dan bij de werknemers. Veel zelfstandigen wachten ook tot het (bijna) te laat is om hulp te zoeken en hun activiteit stop te zetten.

 

UNIZO pleit ervoor om het gezondheidsbeleid voor zelfstandigen te versterken. De focus moet daarbij liggen op preventie en re-integratie. Voor werknemers is een uitgebreide welzijnsreglementering van toepassing, vol risicoanalyses, preventiemaatregelen, actieplannen, enz. Voor zelfstandigen bestaat er op dit vlak niets. Nochtans heeft preventie minder ongevallen en minder arbeidsongeschiktheid tot gevolg. UNIZO lanceert daarom het voorstel van een gezondheidsbudget voor elke zelfstandige. Dit budget wordt door de sociale zekerheid aan de zelfstandige ter beschikking gesteld. Hij of zij kan daar dan gedurende zijn loopbaan enkele investeringen mee doen in preventie en welzijn. Deze investering voor de sociale zekerheid zal zich terugverdienen in meer gezonde zelfstandigen en minder uitgaven inzake arbeidsongeschiktheid. UNIZO pleit er ook voor om tijdens de beroepsopleidingen nog meer nadruk te leggen op veiligheid, gezondheid, preventie en welzijn.

Er moet ook dringend werk gemaakt worden van een structurele aanpak van de re-integratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen. Ze hebben vandaag reeds de mogelijkheid om het werk geleidelijk aan en gedeeltelijk terug te hervatten, maar dat gebeurt meestal op eigen initiatief. In het werknemersstelsel is het de ambitie om alle langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen een re-integratietraject aan te bieden. Ook bij de zelfstandigen is zo’n structurele ondersteuning nodig, maar dan aangepast aan hun specifieke situatie.