UNIZO positief over eerste batterij federale ondersteuningsmaatregelen

UNIZO reageert positief op de bijkomende steunmaatregelen voor morgen van de federale regering voor ondernemingen. "Op enkele van onze meest dringende vragen is een antwoord gekomen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Alle werknemers die niet kunnen werken, worden op tijdelijke werkloosheid gezet via een nieuw, soepel systeem en de ondernemingen krijgen liquiditeit door een uitstel van betaling van fiscale en parafiscale lasten. "Het werk is echter nog niet gedaan. Er zijn nog veel onduidelijkheden en pijnpunten die moeten worden opgelost. Bovendien moet nu alles in stelling worden gebracht om zoveel mogelijk ondernemingen draaiende te houden en helpende handen tot bij die ondernemingen – en ook de ziekenhuizen – te krijgen."

Tijdelijke werkloosheid
De voorbije weken moesten veel werkgevers voor het eerst de complexe procedures van tijdelijke werkloosheid toepassen. Ze liepen verloren in het theoretisch onderscheid tussen 'overmacht' en 'economische werkloosheid' en in het administratief kluwen van aanvraagprocedures dat daar aan verbonden is. De RVA was volledig overbelast en kon geen antwoorden meer verschaffen. UNIZO kreeg hier letterlijk duizenden klachten over en is opgelucht dat aan deze chaos een einde komt. Alle ondernemingen die met de coronacrisis worden geconfronteerd en daardoor werknemers op tijdelijke werkloosheid moeten zetten, zullen beroep kunnen doen op een vereenvoudigd, geautomatiseerd en snel aanvraagsysteem. UNIZO wil er nu mee aan werken dat de betrokken werknemers op het einde van de maand hun uitkering gestort krijgen, om zo te vermijden dat sommige gezinnen financieel in de problemen komen.

Liquiditeit
Een ander belangrijk pijnpunt dat de voorbije dagen naar boven kwam, was de nood aan liquiditeit voor de ondernemingen. De crisis en het stelsel van tijdelijke werkloosheid verhinderen niet dat bedrijven lopende kosten hebben, evenals afbetalingen en huurlasten. UNIZO is dan ook tevreden dat de betaling van de werkgeversbijdrage, de BTW en de bedrijfsvoorheffing uitgesteld kan worden om zo liquiditeitsproblemen bij de ondernemingen te vermijden.

Openstaande punten
UNIZO wijst er op dat de crisis met deze maatregelen nog lang niet voorbij is voor de ondernemingen. Alle veiligheidsmaatregelen moeten worden gerespecteerd, inclusief de verplichting om 1,5 meter afstand te houden. Tegelijkertijd moeten de ondernemingen die zich aan deze regels kunnen houden zoveel als mogelijk kunnen blijven draaien. De regering en het crisiscentrum moeten hier meer duidelijkheid over creëren voor de betrokken sectoren.

Daarnaast moeten werknemers én zelfstandigen die nu op non-actief staan zich gemakkelijk kunnen aanbieden om bij te springen in de ondernemingen – en ook de ziekenhuizen – die extra hulp kunnen gebruiken. Tijdelijk werklozen en zelfstandigen mogen hun tijdelijke werkloosheidsuitkering of hun overbruggingsrecht niet volledig verliezen wanneer ze dit doen. Bovendien moeten de regels inzake de terbeschikkingstelling van werknemers worden versoepeld.

Daarnaast mag niet worden vergeten dat de ondernemingen die getroffen worden door de crisis nog met verschillende problemen worstelen. Werkgevers krijgen bijvoorbeeld massaal ziektebriefjes toegestuurd van werknemers van wie vermoed wordt dat ze besmet zouden kunnen zijn met het coronavirus. Het gewaarborgd loon dat voor al die zieken moeten betaald worden, leidt in deze crisis tot een onhoudbare financiële situatie voor de bedrijven. UNIZO vraagt dat aan deze mensen een ziekte-uitkering zou worden toegekend.

Ten slotte moet er een oplossing worden gevonden voor de mensen die deeltijds werknemer zijn en dit combineren met een zelfstandige activiteit in bijberoep. Zij vallen quasi volledig zonder inkomen, omdat ze als zelfstandige geen overbruggingsuitkering krijgen en als werknemer enkel een sterk verminderde werkloosheidsuitkering.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona