UNIZO positief over EU-plannen voor eenvormige bedrijfsbelasting

UNIZO reageert voorwaardelijk positief op het ‘actieplan voor eerlijke en effectieve vennootschapsbelasting’ dat de Europese Commissie volgende woensdag wellicht goedkeurt. Volgens dat plan zouden alle vennootschappen binnen Europa minstens 10 procent belastingen moeten betalen, dus ook de grote multinationale groepen. Die betalen vandaag in een aantal lidstaten, waaronder België, weinig of geen belastingen, dankzij diverse fiscale gunstregimes waarvoor KMO’s veel minder of helemaal niet in aanmerking komen. “We bepleiten op zich geen hogere fiscale druk voor grote bedrijven”, benadrukt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt, “Wél gelijke, aanvaardbare belastingtarieven voor al wie in België of Europa onderneemt, ongeacht de bedrijfsgrootte of het land waarin de belastbare inkomsten worden aangegeven. Vandaag betalen onze KMO’s gemiddeld 30 procent meer belastingen dan de grote multinationale bedrijven. Dat is fundamenteel onrechtvaardig.”

 UNIZO staat in dat verband ook achter de plannen van de Commissie om de bedrijfsbelastingen te innen in de lidstaat waar de inkomsten effectief gegenereerd worden. Ook de voorziene samenwerking tussen de nationale belastingdiensten en de onderlinge uitwisseling van belastinggegevens zullen de transparantie ten goed komen, aldus nog UNIZO. Bovendien wordt op die manier een halt toegeroepen aan de huidige ‘fiscale shoppingpraktijken’, waarbij enkel internationaal actieve groepen hun in Europa gegenereerde belastbare inkomsten kunnen doorsluizen naar de fiscaal meest voordelige lidstaat. Veel KMO’s hebben die mogelijkheid niet wat tot fiscale discriminatie leidt, besluit UNIZO.

 Voor UNIZO mag het nieuwe actieplan van de Europese Commissie in geen geval leiden tot een verhoogde belastingdruk en meer complexiteit voor de KMO’s.

 Meer weten? Contacteer UNIZO-communicatieverantwoordelijke Filip Horemans M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be

 Een ondernemersvraag? Bel de UNIZO Ondernemerslijn T: 0800 20 750 | ondernemerslijn@unizo.be

Meer over: Belastingen