UNIZO positief over Europese voorstellen om BTW-regels KMO's te vereenvoudigen, maar...

"Het voorstel om de drempel voor BTW-vrijstelling vast te leggen op maximum 85.000 euro mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie"

UNIZO reageert positief op de vandaag door de Europese Commissie voorgestelde vereenvoudiging van de BTW-regels voor kleine ondernemingen. "UNIZO ijvert hier al lang voor, gezien de kosten en inspanningen om aan die regels te voldoen relatief gezien veel zwaarder doorwegen in KMO's dan in grote ondernemingen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. In de Europese ontwerprichtlijn is, onder meer sprake van administratieve vereenvoudigingen op vlak van facturatie, het bijhouden van facturen en de aangiftetermijnen.

UNIZO kant zich intussen wel tegen het Europese voorstel om bedrijven met een omzet tot maximum 85.000 euro vrij te stellen van BTW-verplichtingen. "Die drempel lag tot voor kort in ons land op 15.000 euro en werd intussen al opgetrokken naar 25.000 euro, wat voor ons eigenlijk al te hoog is", aldus Danny Van Assche. "Het kan niet de bedoeling zijn dat bedrijven met een omzet tot 85.000 euro, zonder BTW-plichten, ongestoord kunnen concurreren met bedrijven die wél aan alle BTW-formaliteiten moeten voldoen. Het speelveld moet gelijk zijn voor iedereen."

UNIZO verwelkomt de mogelijkheid om nog een extra verlaagd BTW-tarief in te voeren, tussen 0 en 5 %, maar stelt zich vragen bij de ingevoerde 'negatieve lijst' met uitsluitingen voor het toepassen van verlaagde BTW-tarieven. "Dit moet zeker nog worden uitgeklaard", besluit Danny Van Assche.

UNIZO beklemtoont dat het hier nog maar om een ontwerp van richtlijn gaat, die nog door het Europees Parlement moet worden goedgekeurd vooraleer die kan worden omgezet in nationale wetgeving. "Hier zal dus nog wel enige tijd overheen gaan", benadrukt Danny Van Assche, "We bieden onze bevoegde minister bij deze aan om mee na te denken over amenderingen en over de latere omzetting in Belgische wetgeving."

Meer weten: Contacteer UNIZO-persverantwoordelijke Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be