UNIZO positief over herlancering Kafka-meldpunt voor administratieve vereenvoudiging

UNIZO verwelkomt de herlancering van Kafka.be, het meldpunt voor administratieve lasten en voorstellen voor administratieve vereenvoudiging. Dat meldpunt werd op dinsdag 5 februari opnieuw gelanceerd door  Minister Philippe De Backer, belast  met Administratieve Vereenvoudiging. "We zijn blij dat er gehoor wordt gegeven aan onze blijvende oproepen dat administratieve vereenvoudiging een topprioriteit is en ook de volgende legislatuur bovenaan de politieke agenda moet staan", zegt Danny van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Dat dit thema sterk leeft bij ondernemers, blijkt uit de UNIZO-enquête die naar aanleiding van de verkiezingen in 2019 door ruim 1.500 ondernemers werd beantwoord. Daarin geeft 50% van de ondernemers aan dat administratieve vereenvoudiging één van de domeinen is die te maken hebben met het overheidsbeleid en hen het meeste dwars zit. Nog volgens 29% van de ondernemers moet ‘een efficiëntere overheid’ één van de voornaamste verkiezingsthema’s worden.

Volgens het tweejaarlijks rapport van het federaal planbureau zijn de totale kosten van de administratieve lasten voor ondernemingen en zelfstandigen tussen 2014 en 2016 bovendien met 2,3% gestegen. Het grootste deel van de kosten van de administratieve lasten, is voor rekening van de kleine ondernemingen (84% van alle ondernemingen).

"We krijgen regelmatig meldingen van leden die administratieve lasten ervaren", aldus Danny Van Assche. "Dat gaat van rompslomp bij aanbestedingsdossiers, over moeilijkheden bij publicaties in het Belgisch Staatsblad, tot - heel actueel - het invullen van het UBO-register." Ook de wetgeving op de deeltijdse arbeid is veel te complex en moet worden vereenvoudigd.

"We willen zelf alvast concrete input leveren, daarom verzamelt UNIZO momenteel concrete voorbeelden onder de vorm van een 'red tape challenge’. We roepen ondernemers op problemen met administratieve rompslomp te melden via redtape@unizo.be", besluit Danny Van Assche.

Naast deze concrete acties is ook een structureel beleid voor administratieve vereenvoudiging noodzakelijk. UNIZO pleit in haar verkiezingsmemorandum voor sectorale vereenvoudigingsinitiatieven, met aandacht voor verdere digitalisering en respect voor het only-once principe. Tegelijk moet een wildgroei aan allerlei nieuwe regels vermeden worden. UNIZO pleit daarom voor de invoering van beleidsmaatregel 'one € in, three € out'. Dit zijn maatregelen die drie keer zoveel kostenreducties opleveren dan dat er kostentoename wordt gecreëerd. Elke euro extra lasten moet dus gecompenseerd worden door minstens drie euro aan vermindering van lasten.