UNIZO positief over nieuwe pop-updecreet: Rechtszekerheid en flexibiliteit voor ondernemers

“Pop-ups zijn voor ondernemers een goede manier om te kunnen proeven van het ondernemerschap of om een nieuw product of nieuwe locatie uit te testen. Pop-ups in de winkelstraten verhogen de beleving en dynamiek”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “Daarnaast spelen pop-ups een belangrijke rol in het oplossen van de leegstandsproblematiek”. Maar vandaag is het een probleem om contracten van korte duur af te sluiten. Huurders hangen meteen vast aan een 9-jaarcontract en hebben pas ten vroegste na 3 jaar de mogelijkheid om het te beëindigen. Het voorstel van decreet over de huur van korte duur voor handel en ambacht, de zogenaamde pop-up huur dat het Vlaams Parlement vandaag stemde, komt hieraan tegemoet. UNIZO is dan ook tevreden. Het decreet brengt rechtszekerheid voor ondernemers en komt tegemoet aan de behoeften van zowel de consument, ondernemers als verhuurder.

Vandaag moeten ondernemers een 9-jaarcontract aangaan dat pas ten vroegste na 3 jaar beëindigd kan worden. Voor beginnende ondernemers is dit een serieuze drempel. Eigenaars zien hun handelspand niet graag leegstaan, maar zijn vaak toch niet geneigd het voor korte duur te verhuren. Een van de redenen is de vrees dat de tijdelijke huurovereenkomst als handelshuur zal worden geherkwalificeerd en de eigenaar er mogelijks voor 36 jaar aan vasthangt. Ook gemeenten en steden willen leegstaande panden graag tijdelijk ingevuld zien, maar de huidige huurwetgeving creëerde rechtsonzekerheid. Het decreet maakt het nu mogelijk om voor een korte termijn een handelspand te verhuren zonder dat het onder de handelshuurwet valt.
 

Meer over: Pop-up