UNIZO positief over uitkomst ministerraad Veiligheid: "Fiscale stimulans elektronisch betalen en regeling winkeldiefstallen goede zaak."

"Nu snel in praktijk brengen"
 
UNIZO en de bij haar aangesloten beroepsfederaties voor de retailsector reageren positief op de maatregelen ten gunste van de zelfstandige detailhandel die de federale regering vandaag nam tijdens haar bijzondere ministerraad over veiligheid. "Maar er zullen nog zeker bijkomende stappen moeten worden gezet, met meer impact op de veiligheid van onze handelaars", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

"De goedkeuring van het voorstel om investeringen in - veilig - elektronisch betalen fiscaal aftrekbaar te maken, is alvast een goede zaak, waar we vanuit UNIZO en de aangesloten beroepsfederaties al jaren voor pleiten", reageert Karel Van Eetvelt. "Dit zeker nu Europa handelaars verbiedt om aan klanten nog kosten aan te rekenen voor elektronische betalingen."  De handelaars behouden wel de mogelijkheid om de elektronische betaling van aankopen onder een bepaald bedrag te weigeren. Een weigering die in de praktijk overigens bijna niet meer speelt bij betalingen met debetkaarten, sinds de transactiekosten voor kleine aankopen hier sterk daalden, maar die soms nog wel aan de orde is bij betalingen met - duurdere - kredietkaarten. Maar, meer nog dan een subsidiëring van de bestaande elektronische betaalsystemen, bepleit UNIZO evenwel de ontwikkeling van een 'instant payments'-systeem, waarbij betalingen rechtstreeks op de rekening van de handelaar komen, aan een veel lagere kostprijs. Een systeem waar bijvoorbeeld in Nederland al wordt aan gewerkt, terwijl het bij ons nog maar in de ondezoeksfase zit.

Nederland toonde zich ook al een voorloper in het administratief afhandelen van (kleinere) winkeldiefstallen, waarbij de politie niet meer ter plaatse moet komen en de burgerlijke procedure vervalt. Een systeem waar ook UNIZO en de aangesloten retailfederaties al geruime tijd op aandringen. Omdat dit soort diefstallen nu bij ons nog al te vaak zonder gevolg blijven.  Handelaars zien op tegen de procedure en doen in veel gevallen zelfs geen aangifte meer. En wordt er toch aangifte gedaan, dan wordt er geen prioriteit aan gegeven... "Het betekent voor onze handelaars een belangrijke stap vooruit dat nu ook onze regering de deur open zet voor een administratieve afhandeling", aldus nog Karel Van Eetvelt. "Wij bepleiten hier om bij dit soort kleinere diefstallen een forfaitair bedrag - 181 euro - als ' 'dading' te hanteren, naar Nederlands voorbeeld. Zo'n vast bedrag heeft het voordeel van de praktische eenvoud, en sluit discussies over de exacte waarde van de gestolen goederen uit."
 
Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
T 02/212.25.77 - M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be
 
Een ondernemersvraag? Bel de UNIZO Ondernemerslijn T: 0800 20 750 | ondernemerslijn@unizo.be