UNIZO positief over voorstel 'werkcheque'-systeem voor laaggeschoolde jongeren, maar uitbetaling via vakbonden onbespreekbaar

UNIZO reageert gematigd positief op het voorstel van minister van Werk Monica De Coninck om het voordelig aanwerven van laaggeschoolde jongeren te vereenvoudigen via een soort 'werkcheque'-systeem. Alleen noemt UNIZO het onaanvaardbaar dat de jongeren die cheques zouden moeten gaan uitwisselen bij de betalingsinstellingen van de vakbonden.

Op dit ogenblik komen werkgevers via het zogenaamde 'Activa-plan' in aanmerking voor een maandelijkse loonkostenverlaging van € 1.000,  wanneer ze een laaggeschoolde jongere aanwerven (jonger dan 30, zonder diploma middelbaar onderwijs), die minstens 6 maanden is ingeschreven als werkzoekende. Op zich interessant, maar door de administratieve rompslomp die daarbij komt kijken, kent het systeems slechts een matig succes en laten heel wat kleinere werkgevers die mogelijkheid naast zich liggen.

Minister van Werk, Monica De Coninck, wil het systeem daarom vereenvoudigen. Volgens het voorstel kunnen bedrijven 'werkcheques' ter waarde van € 10 kopen, waarmee ze vervolgens één werkuur kunnen betalen. Daarbij moet de jongere mintens halftijd worden aangeworven en hooguit voltijds (geen overuren).

UNIZO is blij met elk voorstel tot administratieve vereenvoudiging, al was een rechtstreekse en automatische loonkorting nog veel beter geweest. UNIZO blijft overigens pleiten voor een lineaire lastenverlaging. Verder betreurt UNIZO dat het 'werkcheque'-systeem niet kan gebruikt worden voor het betalen van overuren of voor minder dan een halftijdse betrekking, terwijl KMO's precies nood hebben aan meer flexibele terwerkstellingsmogelijkheden.

Wat het voorstel in haar huidige vorm evenwel compleet onaanvaardbaar maakt, is de uitbetaling van de cheques via de vakbondsinstellingen. Voor UNIZO kan het systeem enkel worden ingevoerd als de uitbetaling van de cheques aan de jongeren gebeurt door een onafhankelijke speler.