UNIZO positief over zopas goedgekeurde hervorming van betaald educatief verlof naar Vlaamse opleidingsvergoeding: "Meer duidelijkheid en voluit focus op arbeidsmarktgerichte opleidingen"

UNIZO verwelkomt de zopas door de Vlaamse regering goedgekeurde hervorming van het betaald opleidingsverlof. "Deze hervorming geeft duidelijkheid over de Vlaamse opvolger van het Betaald Educatief Verlof", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Zowel de werkgever als de werkgever hebben belang bij werkbare en billijke regels om opleiding te stimuleren. Maar minstens even belangrijk is dat hierin rekening is gehouden met een aantal van onze belangrijke bekommernissen."

UNIZO verwijst daarbij naar de uitgesproken focus op arbeidsmarktgerichte opleidingen, waardoor 'hobbytrainingen' die niets met de werkvloer te maken hebben niet meer in aanmerking kunnen komen. Daarnaast is UNIZO ook tevreden dat de sectorale opleidingen hun plaats behouden in het Vlaams opleidingsverlof. UNIZO hoopt dat met deze hervorming het betaald educatief verlof meer dan ooit tot een gezonde win-win-return leidt voor zowel de werkgever als de werknemer.

Werkpunt blijft voor UNIZO wel de (noodzakelijke) indexering van het loonforfait dat als basis wordt gebruikt voor de terugbetaling aan de werkgevers. Dat forfait ligt momenteel te laag, waardoor de terugbetaling voor de werkgevers niet kostendekkend is.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be