UNIZO positief over zopas voorgesteld Vlaams herstelplan: "De versterking van het kmo-kapitaal is cruciaal."

UNIZO reageert positief op het zopas voorgesteld Vlaams herstelplan. "UNIZO heeft al meermaals, ook vorige week nog, gehamerd op het belang van extra maatregelen om het kapitaal van kmo's te verstevigen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Onze kmo's zijn hun reserves momenteel aan het opeten, en dus zijn we blij dat ze die kunnen aanvullen via maatregelen zoals de vriendenaandelen, waarbij ook het verstrekken van kapitaal aan kmo's extra fiscaal wordt aangemoedigd." Intussen is UNIZO ook opgetogen over andere maatregelen, zoals de verdubbeling van het budget voor de achtergestelde leningen.

De bijzondere aandacht voor start-ups en scale-ups in het Vlaamse herstelplan wordt eveneens zeer gunstig onthaald door UNIZO. "Deze snel groeiende bedrijven bevinden zich in een extra kwetsbare positie, maar zijn ook wel cruciaal voor de vernieuwing van onze economie", aldus nog Danny van Assche. In de oprichting van het welvaartsfonds en de sterkere participatiegraad van de Gimv in het kmo-kapitaal ziet UNIZO dan weer een belangrijke buffer om de Vlaamse verankering van onze kmo's maximaal te vrijwaren en al te goedkope buitenlandse inmenging of overnames af te blokken.

"Na eerdere goede maatregelen om de liquiditeit van onze ondernemingen te verbeteren, versterkt de Vlaamse regering met dit herstelplan ook de noodzakelijke solvabiliteit", stelt Danny Van Assche van UNIZO tevreden vast. "Zaak is nu om zo snel mogelijk stappen te zetten naar een breder algemeen relancebeleid, met alle gewesten en de federale regering samen." UNIZO werkt hier actief aan mee via het relanceplan van de SERV, in samenspraak met de Vlaamse sociale partners, en samen met de Vlaamse regering, op voorstellen van het relancecomité.

UNIZO vraagt tot slot aandacht voor de vele bedrijven die ook na 4 juni nog altijd geen of nauwelijks omzet zullen genereren. "In het bijzonder voor hen zullen nog maatregelen op lange termijn nodig zijn om hun liquiditeit overeind te houden", benadrukt Danny Van Assche.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 02 21 22 678, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona