UNIZO Provincie Antwerpen tevreden over versoepelingen maar roept op tot samenwerking

Deze namiddag maakte Antwerps gouverneur Cathy Berx de aanpassingen in de lokale Antwerpse coronamaatregelen bekend. Carl Van Dyck, directeur van UNIZO Provincie Antwerpen is tevreden met de aanpassingen die de gouverneur aankondigde, maar roept tegelijk op tot perspectief: “Een nachtklok in plaats van een avondklok en het feit dat onze horeca-ondernemers tot 1 uur hun zaak mogen openhouden geeft de broodnodige extra ademruimte. Met je eigen bubbel plus vijf externen aan tafel mogen zitten, zal voor klanten een drempel wegnemen om in de plaatselijke horeca te komen genieten. Ook dat zal opnieuw meer volk naar onze handelskernen brengen en zo het winkelen opnieuw aangenamer maken.”

UNIZO Provincie Antwerpen juicht de versoepelingen toe en zal er samen met haar ondernemers alles aan doen om het virus in te dijken. “Een tweede lockdown moet absoluut vermeden worden en de nodige maatregelen zullen dan ook gevolgd worden. Er moet wel op gewaakt worden dat de genomen maatregelen wel degelijk effect hebben op het besmettingsrisico. Met UNIZO blijven we daarom verder ijveren om het bubbelwinkelen terug mogelijk te maken! Broodnodig om ook onze winkelsector opnieuw leefbaar te maken.”, gaat Carl Van Dyck verder.

Gouverneur Cathy Berx geeft aan dat ze samen met iedereen uitkijkt naar “een robuust, stabiel en draaglijk perspectief”. Carl Van Dyck reageert: “Om de evenementensector dergelijk perspectief te geven, roepen we enerzijds op tot lokaal overleg en anderzijds ook tot gezamenlijk gedisciplineerde gedrag van bevolking en ondernemer. Een discipline die we met z’n allen nog wel even moeten blijven volhouden om te kunnen blijven genieten van wat vandaag terug mogelijk werd. Samen kunnen we dit in onze provincie waarmaken.”