UNIZO: Re-integratie langdurig zieken kan maar als iedereen verantwoordelijkheid opneemt

"Niemand heeft er belang bij langdurig zieken af te schrijven voor de arbeidsmarkt, integendeel. Ook de meeste werkgevers vragen niet liever dan dat hun zieke medewerkers zo snel mogelijk terugkeren, waar dat mogelijk is." Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, reageert hiermee op het bericht van een kankerpatiënte die haar ontslag kreeg nadat ze, voorlopig deeltijds, weer wou komen werken. "Een schrijnend verhaal. Al weet ik dat veel werkgevers intussen wél open staan voor een geleidelijke re-integratie van hun langdurig zieke werknemers, waarbij het aantal werkuren stapsgewijze weer wordt opgebouwd. Terwijl kankerpatiënten 5 % uitmaken van de langdurig zieken op de arbeidsmarkt, hervat momenteel al 20 % onder hen het werk deeltijds. Dat blijkt uit cijfers van het RIZIV voor het jaar 2016." UNIZO roept opnieuw alle betrokkenen op om elk hun verantwoordelijkheid op te nemen en samen de re-integratie van langdurig zieken te bevorderen. Daarbij herhaalt UNIZO tevens haar eerdere eis om meer middelen en ondersteuning te voorzien voor de werkgevers tijdens re-integratietrajecten.

Concreet vraagt UNIZO dat de overheid een premie van 1.500 euro ter beschikking stelt van bedrijven waarmee ze de re-integratie van langdurig zieken kunnen financieren: het inschakelen van externe expertise, psychologische begeleiding, de aankoop van hulpmiddelen over aanpassingen op de werkvloer (bijvoorbeeld de aankoop van een aangepaste bureaustoel voor rugpatiënten...). De premie zou  in totaal zo'n 3 tot 5 miljoen euro kosten, berekende UNIZO. "Maar het terugverdieneffect van zo'n incentive ligt voor de hand", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO.

UNIZO vraagt tegelijk dezelfde ondersteuning voor de re-integratie van langdurig ziek zelfstandigen. "Die worden momenteel nog teveel aan hun lot overgelaten, moeten alles zelf regelen en zitten vaak ook met extra kosten voor onder meer hulpmiddelen om, bijvoorbeeld, een blijvende handicap te compenseren. Bovendien hebben ze door hun ziekte al vaak veel geld verloren", besluit Danny Van Assche.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E
filip.horemans@unizo.be