UNIZO reageert tevreden op definitieve goedkeuring uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning

  • "Nu werk maken van verdere digitalisering vergunningenproces."
  • "Op termijn moet ook socio-economische vergunning integreren."

De Vlaamse Regering keurde vandaag het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning definitief goed. Daardoor zal de omgevingsvergunning na een overgangsperiode van één jaar effectief van kracht worden. UNIZO heeft hier lang voor geijverd en reageert dan ook tevreden. De omgevingsvergunning integreert de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning tot één unieke vergunning. "De integratie van beide vergunningen vermindert de administratieve rompslomp aanzienlijk bij het realiseren van nieuwe investeringsprojecten of bedrijfsuitbreidingen", benadrukt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt het belang.  Door de integratie zal nog slechts één openbaar onderzoek moeten doorlopen worden.

De omgevingsvergunning geldt in principe voor onbepaalde tijd (op een beperkt aantal uitzonderingen na).  Het permanente karakter van de omgevingsvergunning biedt grotere rechts- en bestaanszekerheid, bespaart kosten en moedigt bedrijfsinvesteringen aan. Een belangrijke stap vooruit, maar daarmee is het werk voor UNIZO nog niet af. Zo moet het vergunningsproces tijdens de komende overgangsperiode verder gedigitaliseerd worden. Bovendien wil UNIZO op termijn ook de socio-economische vergunning geïntegreerd zien in de unieke omgevingsvergunning.

Meer weten? Contacteer UNIZO-communicatieverantwoordelijke Filip Horemans,
M 0478/22.37.51, filip.horemans@unizo.be

Meer over: Starten, Vergunningen