UNIZO, Recread en Horeca Vlaanderen: Geen sterren meer voor Vlaamse hotels en campings

Vandaag besliste de Vlaamse commissie Toerisme dat de verplichte comfortclassificatie binnen het logiesdecreet wordt afgeschaft. De aanpassing komt er op voorstel van Vlaamse parlementsleden Cathy Coudyser (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Marnic De Meulemeester (Open-VLD). De toekenning van een sterrencategorie wordt voortaan vrijwillig. “Onaanvaardbaar”, zeggen UNIZO, Horeca Vlaanderen en RECREAD (campingsector).  “Deze beslissing gaat regelrecht in tegen de vraag van de hoteliers en de campinguitbaters. Er wordt totaal geen rekening gehouden met de argumenten van de sectoren. Elke vraag tot overleg werd door de parlementsleden straal genegeerd.”
Vlaanderen beschikt nu over een sterrenclassificatie officieel door de overheid gecontroleerd op basis van objectieve criteria die voor iedereen dezelfde zijn. Eerlijker kan niet. Elke binnenlandse of buitenlandse toerist weet nu aan welke criteria een hotel of camping voldoet. Dat is bijna uniek en een enorm voordeel om de toerist een goede inschatting van het aanbod te laten maken. Die meerwaarde dreigt nu te verdwijnen. Het grootste slachtoffer van de nieuwe regelgeving wordt de consument.

Door de comfortclassificatie worden de sterrencategorieën toegekend op basis van het aangeboden comfort. Volgens het nieuwe logiesdecreet zou dat vrijwillig worden voor alle logiesvormen. “Compleet onaanvaardbaar voor de hotel- en campingsector”, zegt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. “Net deze twee sectoren zijn zelf vragende partij voor een sterrenkwalificatie. De parlementsleden veranderen het logiesdecreet zonder in overleg te gaan met  de twee meest klassieke logiesaanbieders. Ze weten dus beter hoe de sector moet georganiseerd worden dan de sector zelf. Straf!”

Europa
De meerderheid mist met deze aanpassing een historische kans. Recent trad Horeca Vlaanderen toe tot  “Hotel Stars Union”, waarin Europese normen worden beschreven die nu al uniform zijn in dertien Europese landen. Vlaanderen zou dus het voordeel kunnen hebben om op de internationale markt al zijn hotels aan te bieden met een verplichte sterrenkwalificatie die volgens Europees vergelijkbare criteria werkt.
Horeca Vlaanderen verwijst naar Zweden waar men beschikt over een vrijwillig systeem. De Zweedse hotelsector benadrukt zelf de nadelige gevolgen hiervan. Door de toekenning van sterren door verschillende instanies zoals reispromotoren en reviewsites gaat alle transparantie verloren.

Meer over: Sectorspecifieke regels, Internationaal