UNIZO rekent nu echt op versnelde, veel ruimere implementatie Only Once-principe

Vrijdag keurde de ministerraad het tussentijds rapport goed over de verdere implementatie van het Only Once-principe. "We verwelkomen deze belangrijke stap vooruit, onder impuls van staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, Theo Francken", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Volgens dit Only Once-principe mag de federale overheid aan burgers en ondernemers geen informatie vragen waarover ze al beschikt. "We vinden het heel belangrijk dat de overheid aan ondernemers slechts één keer dezelfde informatie mag vragen", aldus nog Danny Van Assche. "Dat betekent voor onze bedrijven minder administratieve rompslomp. En het voorkomt ook veel frustratie." UNIZO gaat het nieuwe federale meldpunt https://onlyonce.vereenvoudiging.be alvast maximaal promoten. "Het is een goede zaak dat ondernemers snel en eenvoudig terecht kunnen bij één meldpunt wanneer het Only Once-principe niet correct wordt toegepast. We rekenen er wel op dat deze klachten ernstig worden genomen."

UNIZO rekent er verder op dat nu meer federale overheidsdiensten zich versneld organiseren op het consequent toepassen van het Only Once-principe, waartoe ze in principe al verplicht zijn. Ook hamert UNIZO op het belang van een sterke interactie met de gewestregeringen. "Voor onze KMO's is het immers heel moeilijk om het onderscheid te maken tussen wat nu precies federale en regionale bevoegdheden zijn. Voor hen is het vanzelfsprekend dat het Only Once-principe algemeen en overal geldt."

UNIZO benadrukt dat er nog een lange weg af te leggen is,  maar noemt het positief dat alle stakeholders binnen de minsterraad hun engagement om de administratieve rompslomp te verminderen vandaag versterken. "Dat gezamenlijke engagement is cruciaal, gezien het hier om een horizontale bevoegdheid gaat, waarin alle betrokken kabinetten en diensten hun verantwoordelijkheid moeten opnemen."

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E
filip.horemans@unizo.be